Art terapija: za koga je primerna?

Kaj je art terapija?

Art terapija spada med kreativne terapije. Temelji na spoznanju, da lahko ustvarjanje slik in druge umetniške dejavnosti delujejo zdravilno. Cilj ni ustvarjanje umetniških del, temveč dostop do svojega notranjega sveta. V likovni terapiji postane slika ali skulptura ogledalo duše.

Umetniška terapija temelji na različnih disciplinah. Odvisno od inštituta usposabljanja vključuje na primer kognitivno-vedenjske, globinsko psihološke, antropološke ali sistemske pristope. V globinski psihologiji se umetnostna terapija včasih imenuje tudi gestalt ali slikarska terapija. Ne smemo pa je zamenjevati z gestalt terapijo, ki je samostojna oblika psihoterapije s humanističnim pristopom.

Kdaj se izvaja likovna terapija?

S pomočjo likovne terapije imajo prizadeti možnost izražanja brez besed. Zato je ta metoda terapije primerna tudi za ljudi z demenco ali duševno prizadetostjo.

Kaj počnete na umetniški terapiji?

Pomembni cilji likovne terapije so, da se pacient sam ustvarjalno aktivira in bolje spozna samega sebe. Nastala dela se ne ocenjujejo. To bi moralo pacientu omogočiti, da stvari preizkuša neovirano, brez konvencij in brez strahu, da bi "delal napake".

Gradnja odnosov

Kot pri vsaki terapiji je treba med terapevtom in pacientom najprej vzpostaviti zaupljiv odnos. Dober odnos pomembno prispeva k uspešnemu terapevtskemu procesu.

Identifikacija problema

Prednost likovne terapije je, da izražanje notranjih stanj na začetku ne zahteva besed. Kljub temu ima pogovor med likovnim terapevtom in pacientom pomembno vlogo.

Da bi to naredil, umetniški terapevt najprej na neobsojajoč način opiše, kaj vidi na zadevni sliki ali kipu. Pri skupinski terapiji se udeleženci med seboj pogovarjajo tudi o tem, kaj zaznavajo v umetniških delih drug drugega.

Reševanje problema

Umetnostna terapija naj pacientu ne le pomaga pri prepoznavanju težav, ampak tudi pri soočanju z njimi. Za to se opira na tehnike globinske psihologije, vedenjske terapije ali druge metode.

Pri iskanju novih načinov obvladovanja likovna terapevtka poleg pogovora uporablja tudi delo z umetninami. Možnost izražanja v barvi in ​​obliki je bolnikom pogosto v olajšanje.

Art terapija ponuja širok spekter možnosti. Skozi veliko različnih metod in materialov skoraj vsak pacient najde ustvarjalni izraz, ki mu ustreza. Vendar umetniški terapevt tudi spodbuja paciente, da preizkusijo nove ali nepoznane barve, materiale ali metode oblikovanja. Raziskovanje novih poti krepi bolnikovo sposobnost reševanja težav.

Kakšna so tveganja umetniške terapije?

Slike ali skulpture lahko v bolniku vzbudijo boleče spomine. Predvsem pri psihičnih motnjah, pa tudi pri demenci lahko pride do čustvene preobremenjenosti, kar negativno vpliva na potek terapije. Posledično se lahko duševno stanje bolnika poslabša. Izkušen likovni terapevt lahko opazi takšne spremembe pri pacientu in se jim zoperstavi.

Na kaj moram biti pozoren po umetniški terapiji?

V nekaterih primerih se bolnikovo stanje po terapevtski seji poslabša. Če pa je poslabšanje le kratkotrajno, je skrb odveč. Soočanje z bolečimi občutki je prvi korak k pozitivni spremembi. O obstoječih strahovih ali skrbeh naj se prizadeti posamezniki pogovorijo s svojim umetniškim terapevtom.