Preprečevanje raka dojke: zgodnje odkrivanje

Kaj je presejanje raka dojke?

Presejanje raka dojk vključuje vrsto rednih pregledov, katerih cilj je odkriti morebitni obstoječi rak dojk v zgodnji fazi. V ta namen zdravnik uporablja različne metode preiskave, s katerimi lahko odkrije maligni tumor v dojki:

 • Palpacija prsi
 • Ultrazvočni pregled (sonografija)
 • Mamografija (rentgen prsnega koša)
 • Po potrebi slikanje z magnetno resonanco

Poleg rednih obiskov pri zdravniku je ženskam priporočljivo, da enkrat mesečno same skrbno pretipajo svoje dojke, da bi pravočasno odkrile spremembe.

Zdravstvena zavarovalnica v okviru obveznega presejanja raka dojke krije stroške različnih ukrepov zgodnjega odkrivanja. Nekateri od njih so bolj primerni za mlajše ženske, drugi za starejše. Strokovnjaki zato priporočajo različne preiskave glede na starost pacienta. Pomembno vlogo ima tudi individualno tveganje za razvoj raka dojke.

Presejanje raka dojke od 20

Presejanje raka dojke od 30

Od 30. leta naprej je letni pregled dojk pri ginekologu del obveznega presejanja za raka dojk. Če zdravnik odkrije nepravilnosti, bo opravil ultrazvočni pregled. Bolnico lahko tudi napoti k zdravniku z ustreznimi kvalifikacijami ali v certificiran center za raka dojke. Morda bo potrebna tudi mamografija.

Presejanje raka dojke od 40

Ženskam med 40. in 49. letom starosti strokovnjaki priporočajo tudi letni pregled dojk pri ginekologu. Če pride do kakršnih koli nepravilnosti, zdravnik pogosto naroči neposredno mamografijo. V nekaterih primerih lahko opravi tudi ultrazvočni pregled, na primer, če je tkivo dojke zelo gosto ali v primeru specifičnega izvida mamografije. Včasih je koristno tudi slikanje z magnetno resonanco (MRI).

Presejanje raka dojke od 50

Presejanje raka dojke od 70

Presejalni pregled za raka dojk v tej starostni skupini vključuje letno palpacijo dojk in – če je palpacija opazna – mamografijo. Ženskam s povečanim tveganjem za nastanek bolezni je priporočljivo redno opraviti mamografijo le, če njihovo zdravstveno stanje to dopušča.

Presejanje raka dojke pri ženskah s povečanim tveganjem za raka dojke

Če imajo ženske povečano tveganje za raka dojke, je priporočljivo okrepljeno presejanje raka dojke. To pomeni pogostejše presejalne preglede in morda dodatne ukrepe. Kako natančno izgleda intenzivno presejanje raka dojke v posameznih primerih, je odvisno od tega, koliko je bolnica stara in koliko je povečano tveganje za raka dojke.

Delovna skupina za ginekološko onkologijo predvideva naslednje preiskave v okviru intenziviranega presejanja raka dojk pri bolnicah z visokim tveganjem:

 • Ultrazvok dojk: vsakih šest mesecev od starosti 25 let
 • Mamografija: od 40. leta naprej na eno do dve leti, lahko tudi prej, če obstaja večje tveganje – na primer zaradi gostega tkiva mlečne žleze.
 • Slikanje z magnetno resonanco: enkrat letno, če obstaja zelo veliko tveganje za raka na dojki, od 25.
 • Slikanje z magnetno resonanco: letno od 25. leta dalje; po potrebi tudi ultrazvok dojk – na primer zaradi gostega tkiva mlečne žleze
 • Mamografija: enkrat letno od 35. leta dalje
 • Slikanje z magnetno resonanco: enkrat letno od 20. leta naprej, če je tveganje za raka dojke zelo veliko
 • Mamografija: enkrat letno od 40. leta naprej, v primeru večje ogroženosti

Povečano tveganje za raka dojke imajo na primer ženske, katerih mati, sestra, babica in/ali teta so že zbolele za rakom dojke (ali rakom jajčnikov). V družini lahko pride do mutacije določenih genov za tveganje (gena za raka dojke BRCA1 in BRCA2). To bo ugotovil genski test.

Poleg tega so priporočljivi presejalni pregledi za raka dojk z ozko mrežo, če so v dojkah že opazne, vendar benigne spremembe tkiva.

Če imate povečano tveganje za raka dojke, se s svojim ginekologom pogovorite, kateri presejalni ukrepi za raka dojke so v vašem primeru smiselni.

Presejalni pregled za raka dojke: ali bi ga morali opraviti?

Zdravniki in znanstveniki iz različnih disciplin so skrbno pretehtali koristi in možna tveganja presejalnih pregledov za raka dojk ter na podlagi profila tveganja in koristi oblikovali priporočila za presejalne preglede za raka dojk po starostnih skupinah.

Gotovo je, da zgodnje odkrivanje raka na dojki izboljša možnosti za ozdravitev. Študije so pokazale, da rutinski mamografski pregledi pri ženskah, starih od 50 do 69 let, zmanjšajo smrtnost zaradi raka dojke. Zato zdravniki ženskam običajno priporočajo, da se udeležijo presejalnih pregledov.