Stopnje oskrbe (razredi zdravstvene nege)

Stopnje oskrbe nadomestijo ravni oskrbe

Prejšnje tri stopnje oskrbe je januarja 2017 nadomestilo pet stopenj oskrbe. Ponujajo natančnejšo in celovitejšo oceno pacientovih sposobnosti in okvar. Odvisno od stopnje oskrbe oseba, ki potrebuje oskrbo, prejme različne stopnje podpore iz zavarovanja za oskrbo.

Vsakdo, ki je bil prej v oskrbovalni stopnji, je samodejno razvrščen v oskrbovalni razred. Nihče ne bo slabše razvrščen kot doslej in ne bo se mu treba bati izgube ugodnosti. Nasprotno, večina ljudi, ki potrebujejo nego, bo v prihodnosti dejansko prejela višje nadomestila.

Razvrstitev: Kaj se ocenjuje?

Natančneje, ocenjevalci pri razvrščanju stopnje oskrbe ocenjujejo naslednjih šest življenjskih področij (»modulov«):

  • Mobilnost (telesna mobilnost): jutranje vstajanje, gibanje po domu, vzpenjanje po stopnicah itd.
  • Miselne in komunikacijske sposobnosti: Orientacija glede kraja in časa, dojemanje dejstev, prepoznavanje tveganj, razumevanje govora drugih ipd.
  • Vedenjske in psihične težave: nočni nemir, tesnoba, agresija, odpor do negovalnih ukrepov itd.
  • Samostojno obvladovanje zahtev in stresov, povezanih z boleznijo ali terapijo, in spopadanje z njimi: Sposobnost samostojnega jemanja zdravil, merjenja krvnega tlaka ali obiska zdravnika itd.
  • Organizacija vsakdanjega življenja in socialnih stikov: Sposobnost samostojnega organiziranja vsakdanjega življenja, neposrednega stika z drugimi ljudmi itd.

Pet stopenj oskrbe

Stopnja oskrbe 1 (skupno število točk: 12.5 do manj kot 27)

Osebe, ki potrebujejo oskrbo v oskrbi 1. stopnje, so med drugim deležne nasvetov o negi, svetovanja na lastnem domu, pomoči in subvencij za izboljšanje bivalnega okolja (kot je dvigalo po stopnicah ali tuš, primeren za starost).

Obstaja tudi olajšava (ambulanta) do 125 evrov na mesec. Ta je namenjen za določen namen in se lahko uporablja na primer za dnevno ali nočno nego ali kratkotrajno nego.

Kdor prejema polno bolnišnično oskrbo, lahko prejme dodatek do 125 evrov na mesec.

Na 2. stopnji oskrbe je značilna prizadetost samostojnosti in sposobnosti.

Prizadeti, ki so oskrbovani na domu, so upravičeni do mesečnega denarnega nadomestila (varstvenine) v višini 316 evrov ali nadomestila za zunajbolnišnično nego v naravi v višini 724 evrov na mesec. Namenska olajšava (ambulantno) znaša do 125 evrov mesečno.

Višina nadomestila za bolnišnično oskrbo znaša 770 evrov na mesec.

Stopnja oskrbe 3 (skupno število točk: od 47.5 do manj kot 70)

Za to raven oskrbe je za ambulantno oskrbo predvideno denarno nadomestilo v višini 545 evrov ali nadomestilo v naravi 1,363 evrov na mesec. Namenska olajšava (ambulantno) znaša do 125 evrov mesečno.

Tistim, ki prejemajo bolnišnično oskrbo, pripada 1,262 evrov mesečnega nadomestila.

Stopnja oskrbe 4 (skupno število točk: od 70 do manj kot 90)

Bolniki s 4. stopnjo oskrbe imajo najhujšo okvaro samostojnosti in sposobnosti.

Lečeči bolniki so upravičeni do nadomestila v višini 1,775 evrov na mesec.

Stopnja oskrbe 5 (skupaj točk: od 90 do 100)

Pri stopnji oskrbe 5 gre tudi za najhujšo prizadetost samostojnosti in sposobnosti, vendar pa obstajajo tudi posebne zahteve za zdravstveno nego.

Mesečno denarno nadomestilo (ambulantno) znaša 901 evrov, stvarno (ambulantno) 2,095 evrov, namenska pomoč (ambulantno) pa do 125 evrov. Višina nadomestila za bolnišnično oskrbo znaša 2,005 evrov na mesec.

Poleg teh glavnih zneskov nadomestil je mogoče zaprositi tudi za druge ugodnosti, kot so nadomestna nega, kratkotrajna nega, subvencije za pripomočke za nego ali preoblikovanje doma brez ovir.

Subvencija stroškov doma za starejše

Za finančno razbremenitev oskrbovancev od 2. do 5. stopnje varstva od januarja 2022 prejemajo tako imenovani »dodatek«. Denar prejmejo poleg varstvenega dodatka in ne glede na stopnjo oskrbe. . Višina dodatka je odvisna od obdobja prejemanja oskrbe.

  • 5 odstotkov osebnega prispevka za stroške oskrbe v prvem letu bivanja v varstvenem domu.
  • 25 odstotkov lastnega deleža stroškov oskrbe, če ste bili v instituciji več kot eno leto.
  • 45 odstotkov lastnega deleža stroškov oskrbe, če živijo v domu več kot dve leti.
  • 70 odstotkov lastnega deleža stroškov oskrbe, če so oskrbovani v domu za starejše nad 36 mesecev.

Kratkotrajna in začasna oskrba

Če družinski član, ki skrbi, zboli ali želi iti na dopust, zavarovanje za nego plača nadomestno nego. To tako imenovano začasno oskrbo lahko zagotovi ambulantna služba, negovalci prostovoljci ali bližnji sorodniki, na primer. Zavarovanje za dolgotrajno oskrbo krije stroške nadomestne oskrbe za največ šest tednov v koledarskem letu in do zneska 1,774 EUR.

Prehodna oskrba v bolnišnici

Prehodna oskrba se običajno zagotovi v bolnišnici, kjer je potekalo zdravljenje. Omejeno je na deset dni. Vloge za prehodno oskrbo se vložijo prek bolnišničnega oddelka za socialno delo ali neposredno pri blagajni zdravstvenega zavarovanja.

Delna bolnišnična oskrba (dnevna/nočna oskrba)

Nekateri negovalci, ki bi sicer bili oskrbovani na domu, lahko del časa preživijo v ustrezni ustanovi – ponoči (nočno varstvo) ali podnevi (dnevno varstvo). Ta naj bi dopolnila ali okrepila nego doma.

Pomoč in prenova doma

Zavarovanje za nego delno krije stroške pripomočkov za nego. Tehnični pripomočki, kot so negovalne postelje ali invalidski vozički, so običajno na voljo na izposojo ali za doplačilo. Za potrošne izdelke, kot so rokavice za enkratno uporabo ali posteljni vložki, lahko zavarovanje za dolgotrajno oskrbo zagotovi mesečno nadomestilo do 40 €, ne glede na stopnjo oskrbe.

Zavarovanje oskrbe lahko prispeva tudi do 4,000 evrov na ukrep za stroške sprememb doma, kot je namestitev stopniščnega dvigala.