Holin: stanje oskrbe

V svoji študiji so Vennemann in drugi zabeležili povprečen vnos holina pri Evropejcih. To je med 244-373 mg / dan pri mlajših odraslih (10-18 let), 291-468 mg / dan pri odraslih v razponu (18-65 let) in 284-450 mg / dan pri starejših. Na podlagi rezultatov 12 evropskih študij so sestavili pregled celotnega vnosa holina pri ženskah in moških iz različnih evropskih držav, za Nemčijo pa so ugotovili povprečno vrednost vnosa 302 mg / dan pri moških (10-18 let) in 295 mg pri mladih ženskah (10-18 let). Vrednost za odrasle in starejše osebe v Nemčiji ni na voljo. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je rezultate Vennemanna in sodelavcev upoštevala pri določanju dnevnega zadostnega vnosa holina. To znaša 400 mg za moške in ženske.