Demografija – staranje prebivalstva

Nemško prebivalstvo se zmanjšuje in stara. Konec leta 2021 je v Nemčiji živelo še nekaj manj kot 83 milijonov ljudi, kar je približno enako kot v letih 2020 in 2019, zaradi višje stopnje umrljivosti kot stopnje rodnosti leta 2021 (razliko je nadomestilo priseljevanje).

Leta 2060 jih bo le še od 74 do 83 milijonov prebivalcev, v poročilu napoveduje zvezni statistični urad. Vzroka za upad prebivalstva sta po njegovih besedah ​​padec rodnosti in porast smrti. Primanjkljaja rodnosti po oceni ni bilo več mogoče nadomestiti s povečanim priseljevanjem iz tujine. Tudi podaljševanje življenjske dobe in večje število otrok na žensko nista mogla preprečiti upada prebivalstva. Strokovnjaki ocenjujejo, da padca ni več mogoče ustaviti.

Staranje se odraža predvsem v številu zelo starih ljudi. Po populacijskih projekcijah Zveznega statističnega urada se bo število ljudi v Nemčiji, starih 80 let ali več, med letoma 4.3 in 10.2 povečalo s 2011 milijona na 2050 milijona. V petdesetih letih bo približno 14 odstotkov prebivalstva – to je vsak sedmi – bo star 80 let ali več.

Avstrija in Švica: rast in staranje

Po napovedih avstrijskega statističnega urada naj bi število prebivalcev Avstrije do konca stoletja vztrajno naraščalo s sedanjih okoli devet milijonov (2022) na 9.63 milijona leta 2050 in 10.07 milijona leta 2100. Pričakuje se, da bo na povečanje vplivalo predvsem priseljevanje.

Po podatkih švicarskega zveznega statističnega urada je leta 8.69 v Švici živelo 2020 milijona ljudi. Leta 2050 naj bi jih bilo 10.44 milijona. Pri tem se bo število ljudi, starih 65 let ali več, povečalo z 1.64 milijona na 2.67 milijona. Število starejših od 80 let se bo po napovedih celo več kot podvojilo (z 0.46 milijona na 1.11 milijona).

Za starostno skupino od 20 do 64 let je za to obdobje predviden rahel porast s 5.31 milijona na 5.75 milijona.

Nega – statistika

Kaj zmanjševanje in staranje prebivalstva v Nemčiji pomeni za prihodnjo oskrbo? Demografske spremembe bodo privedle do pomanjkanja osebja v zdravstveni negi: leta 2025 bo po modelnih izračunih Zveznega statističnega urada (Destatis) in Zvezne države primanjkovalo okoli 152,000 zaposlenih v poklicih zdravstvene nege, ki bodo skrbeli za tiste, ki potrebujejo nego. Zavod za poklicno izobraževanje (BIBB).

  • Leta 4.1 je bilo 2019 milijona ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, kar je 20.9 odstotka (713,000) več kot leta 2017.
  • Večina (62 odstotkov) je bila žensk.
  • Osemdeset odstotkov tistih, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, je bilo starih 65 let in več; 34 odstotkov jih je bilo starejših od 85 let.
  • Osemdeset odstotkov (3.31 milijona) tistih, ki potrebujejo oskrbo, je bilo oskrbovanih na domu. Največ (2.33 milijona) so oskrbeli samo svojci, kar je 27.5 odstotka (0.713 milijona) več kot v letu 2017. Skupaj z oskrbo (ambulantno) pa jih je bilo oskrbljenih 0.98 milijona, kar je 18.4 odstotka (0.153 milijona) več kot v 2017.
  • Popolnoma stacionarno trajno oskrbo v domovih za starejše je prejelo skupaj 20 odstotkov (0.82 milijona) oskrbovancev. Število prejemnikov polne bolnišnične stalne oskrbe se je tako v primerjavi z letom 21 povečalo za 2017 odstotkov.

Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko skupno število ljudi, ki potrebujejo oskrbo v Avstriji, do leta 549,600 naraslo na okoli 2050. To pomeni, da bo – tako kot v Nemčiji – potrebno več osebja. Po eni študiji bo do leta 75,500 dodatnih potreb po približno 2030 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi.

V Švici se ocenjuje, da bo staranje prebivalstva do leta 56 povečalo potrebo po starostni in dolgotrajni oskrbi za več kot polovico (2040 odstotkov). To bo še posebej velik izziv za domove za starejše, ki bodo potrebovali več kot 54,300 dodatnih dolgotrajne postelje do leta 2040. Število ljudi, odvisnih od oskrbe Spitex, se bo povečalo za skoraj 102,000. To pomeni povečanje za 52 odstotkov. Za več kot polovico se bo povečalo tudi število oskrbovancev s Spitexom (za okoli 47,000 oseb ali 54 odstotkov).

Zdrav ali bolan?