DemTect: kako deluje test demence

DemTect: Testne naloge

DemTect (Detection Dementia) pomaga pri ugotavljanju duševnih motenj pacienta. Lahko se uporablja tudi za opis poteka duševnega poslabšanja. Tako kot drugi testi (MMST, clock test itd.) se uporablja pri diagnostiki demence.

DemTect je sestavljen iz petih delov, ki se uporabljajo za testiranje različnih kognitivnih sposobnosti.

Subtest DemTect: Seznam besed

V prvem podtestu se testira učna rast epizodičnega spomina: pacientu se prebere seznam besed z desetimi izrazi (krožnik, pes, svetilka itd.). Bolnika prosimo, naj ponovi vse besede, ki se jih je spomnil – njihov vrstni red ni pomemben. Vse se enkrat ponovi (z istim seznamom besed).

Število pravilno ponovljenih besed v obeh krogih se sešteva (največ 20 točk).

Podtest DemTect: pretvorba števil

Nato mora pretvoriti dve številski besedi (kot je »šeststo enainosemdeset«) v ustrezne številke.

Pri tem podtestu je mogoče doseči največ štiri točke.

Podtest DemTect: naloga Supermarket

V tretjem podtestu pacienta prosimo, da navede čim več stvari, ki jih je mogoče kupiti v supermarketu. Ta podtest preizkuša semantično tekočnost besed. Izpraševalec omenjene izraze prešteje in zabeleži kot točkovanje (največ 30).

Subtest DemTect: Številčno zaporedje nazaj

Pri četrti nalogi eno za drugim glasno preberemo dvo-, tri-, štiri-, pet- in šestmestno številsko zaporedje, bolnika pa prosimo, naj jih ponovi za nazaj. Šteje se najdaljše pravilno za nazaj ponovljeno zaporedje številk (največ šest točk). Ta naloga se uporablja za testiranje delovnega spomina.

Subtest DemTect: Ponavljanje seznama besed

DemTect: Evalvacija

Na koncu vsi delni rezultati iz petih podtestov prejmejo ustrezno točkovno vrednost v skladu s pretvorbeno tabelo. Teh pet točk se prišteje skupnemu rezultatu (največ: 18). Prikazuje pacientovo kognitivno zmogljivost:

  • 13 – 18 točk: starosti primerna kognitivna uspešnost
  • 9 – 12 točk: blaga kognitivna motnja
  • 0 – 8 točk: Sum na demenco

Če obstaja sum na demenco, se opravijo nadaljnji testi.

Pozor: DemTect ni primeren za razjasnitev suma demence pri bolnikih, mlajših od 40 let.

DemTect: Kombinacija z MMST

DemTect je mogoče kombinirati tudi z MMST (Mini Mental Status Test), drugim pomembnim testom pri diagnostiki demence. Ta kombinacija je zelo uporabna, saj lahko DemTect bolje zazna blago kognitivno okvaro kot MMST.