Zobna protetika – stroški: kaj morate vedeti!

Koliko stane proteza?

Cena zobne proteze se giblje od nekaj sto do približno tisoč evrov in je sestavljena iz naslednjih dejavnikov:

  • Zobozdravstvena pristojbina
  • Stroški izdelave zobne proteze
  • Stroški materiala za protezo

Zobozdravnik jih pred zdravljenjem zapiše v tako imenovan načrt zdravljenja in stroškov. Načrt zdravljenja in stroškovnik je treba predložiti obvezni zdravstveni zavarovalnici, da ta odobri načrt in izračuna subvencije za stroške zobne protetike. Ta odobritev velja le pol leta.

Česar zakonsko zdravstveno zavarovanje ne plača, lahko pokrijemo na primer z zasebnim dopolnilnim zobozdravstvenim zavarovanjem.

Pri zasebnikih se krijejo stroški zobne proteze glede na izbrano tarifo.

Subvencije za zobne proteze

Načrt zdravljenja in stroškov (HKP)

HKP vsebuje naslednje:

  • I: trenutne ugotovitve zobovja
  • II: Ugotovitve, pomembne za izračun stalnih dodatkov
  • III: Načrtovanje stroškov – ocena lečečega zobozdravnika
  • IV: Določitev subvencije – subvencije, ki jih odobri zdravstvena zavarovalnica
  • V: Zneski na računih – dejanski stroški zdravljenja

Drugi del HKP podaja informacije o alternativah, ki niso del standardnega zdravljenja in jih mora bolnik plačati.

Zobne proteze brez doplačila

Če fiksno nadomestilo iz zdravstvene blagajne presega končno nastale stroške zobne protetike – na primer, ker so materialni stroški nižji od ocenjenih – je zobna protetika brez doplačila. To pomeni, da obvezno zdravstveno zavarovanje krije vse stroške.

Zobne proteze v tujini

Obvezno zdravstveno zavarovanje na splošno krije zobozdravstvene stroške za zdravljenje v Evropski uniji. Račun tujega zobozdravnika morate najprej plačati sami. Upoštevajte pa, da vam bo zakonsko zdravstveno zavarovanje povrnilo samo stroške zdravljenja, ki se povrnejo v Nemčiji, in le do zneska, ki bi bil pokrit v Nemčiji. Tudi nadaljnje zdravljenje zaradi zapletov je samoplačniško, zato so lahko proteze v tujini kljub cenejši ponudbi dražje kot v Nemčiji.