Diabetologija

Specializacija diabetologije

Diabetologija se ukvarja s preprečevanjem, diagnosticiranjem in zdravljenjem sladkorne bolezni. Sladkorna bolezen se lahko pojavi v različnih oblikah. Najpomembnejši sta sladkorna bolezen tipa 1 in tipa 2 ter gestacijski diabetes. Vse oblike sladkorne bolezni so posledica pomanjkanja ali neučinkovitosti hormona inzulina, ki znižuje krvni sladkor. Zato sladkorna bolezen spada tudi v področje endokrinologije – specialističnega področja za hormonsko pogojene bolezni.

Diabetologi v bolnišnicah običajno zdravijo bolnike, ki jim je sladkorna bolezen že bila odkrita (npr. pri osebnem zdravniku). Njihova naloga (zlasti na začetku) je torej seznaniti bolnike z boleznijo in sestaviti individualni načrt zdravljenja. To je odvisno od oblike sladkorne bolezni in od posameznih dejavnikov (npr. resnosti bolezni, telesne vadbe in prehranjevalnih navad bolnika).

Zdravljenje sladkorne bolezni in sekundarnih bolezni

V splošnem zdravljenje sladkorne bolezni temelji na splošnih ukrepih (ustrezna prehrana, zadostno gibanje ipd.) in zdravilih (peroralna zdravila za zniževanje glukoze v krvi ali injekcije inzulina).