Vaje za diskalkulijo: vrste, struktura in cilji

Katere vaje pomagajo pri diskalkuliji?

Na trgu obstaja pestra ponudba vaj za diskalkulijo. Temeljijo na različnih učnih sistemih, kot so kartice, škatle in programska oprema. Naj vam pri izbiri primernih vaj za diskalkulijo svetujejo pristojni strokovnjaki!

Struktura vaj

Ko jih obvladamo, so računske operacije običajno trajno razumljive, vendar je ponavljanje vseeno sestavni del koncepta vaje.

V okviru vaj za diskalkulijo se vedno znova verbalizirajo posamezni aritmetični koraki. Če prizadeta oseba nima težav z verbalnim opisom aritmetičnega postopka, ga je razumela. Mnemotehnike praviloma niso priporočljive, saj ne rešujejo težav, ampak jih preskočijo.

Vsebina vaj

Pomembna vaja je na primer postavljanje številke na številsko premico. S to vajo mora zadevna oseba pridobiti občutek za številski prostor. Spozna tudi operativne strategije za reševanje matematičnih izzivov.

Ocena vaj

Komplementarni programi

Za prizadete je pogosto koristno, če poleg vaj iz terapije uporabljajo ustrezne programe za učenje. Predvsem otrokom ponujajo igriv pristop k učenju. Vendar uporaba učnih programov in računalniško podprtih učnih programov nikakor ne nadomešča profesionalne terapije.

Izbor programov, ki temeljijo na ugotovitvah medicinskih smernic in so znanstveno preizkušeni, lahko najdete na primer na spletni strani BundesverbandLegasthenie und Dyskalkulie eV (Nemško združenje za disleksijo in diskalkulijo).

Je možna preventiva z vadbo?

Kakšni so cilji vaj za diskalkulijo?

Supervizor podrobno razpravlja o ciljih vaj za diskalkulijo in jih opredeli skupaj z zadevno osebo. To je zelo pomembno, zlasti za otroke, da jim damo jasno in realistično perspektivo. Izbira materiala za vadbo je narejena v tesnem posvetovanju z vsemi vključenimi pomočniki. Vaje za diskalkulijo posebej spodbujajo tista podpodročja, na katerih prizadeta oseba kaže slabosti.

Cilj vadbe diskalkulije z otrokom je, da dohiti inštrukcije matematike v svojem razredu in pridobi raven razumevanja matematike, ki je potrebna za vsakdanje življenje.

Pri odraslih se včasih zgodi, da so z leti razvili taktiko, da bi se izognili določenim matematičnim težavam. Zdaj se morajo soočiti s temi strategijami. Vaje pomagajo razbiti napačno naučene vzorce in se na novo in pravilno naučiti aritmetičnih korakov.