Komolec: funkcija, anatomija in bolezni

Kaj je komolec?

Komolec je sestavljen sklep, ki vključuje tri kosti – humerus (kost nadlahtnice) ter radius (radius) in ulna (ulna). Natančneje gre za tri delne sklepe s skupno sklepno votlino in eno samo sklepno ovojnico, ki tvorijo funkcionalno enoto:

  • Articulatio humeroulnaris (sklepna povezava med nadlahtnico in ulno)
  • Articulatio humeroradialis (sklepna povezava med humerusom in radiusom)
  • Articulatio radioulnaris proximalis (sklepna povezava med ulno in radiusom)

Komolčni sklep držijo kolateralni ligamenti na notranji in zunanji strani.

Najpomembnejši živci in krvne žile potekajo vzdolž upogibne strani sklepa – pri odvzemu krvi zdravnik zbode veno v pregibu komolca.

Kakšna je funkcija komolca?

Komolec omogoča upogib in izteg podlakti proti nadlakti. Nadalje lahko roko z vrtenjem sklepa obrnemo navzven (dlan navzgor) ali navznoter (dlan navzdol). Pri prvem gibu (supinacija) sta radius in ulna kost vzporedni drug z drugim; v drugem stavku (pronaciji) pa se prekrižajo. Zgibni sklep med nadlahtnico in ulno sodeluje z drugima dvema sklepoma, da omogoči gibanje kolesa – rotacijo podlakti proti nadlahtnici.

Upogibalka roke (brachialis), ki leži pod bicepsom, se upogiba tudi v komolčnem sklepu.

Brachioradialis mišica je pomembna upogibalka roke, ki se uporablja zlasti pri dvigovanju in prenašanju težkih bremen.

Iztegovalka roke (triceps brachii) je edina mišica iztegovalka v komolcu. Ker imajo tri mišice upogibalke v mirovanju močnejši tonus kot mišica iztegovalka, je podlaket vedno v rahlo pokrčenem položaju, ko jo pustimo, da ohlapno visi.

Kje se nahaja komolec?

Komolec je členkasta povezava med kostjo nadlakti in obema kostema podlakti.

Kakšne težave lahko povzroča komolec?

Do zloma komolca običajno pride, ko oseba pade na iztegnjeno roko. Linija zloma je lahko na različnih točkah v predelu sklepa, in sicer izraz zlom komolca zajema vse zlome nadlahtnice, ulne ali radiusa v bližini komolčnega sklepa. To vključuje na primer zlom olekranona (zlom konca ulne na strani komolca).

Lahko se tudi izpahne komolčni sklep. Ta izpah se običajno pojavi v humeroulnarnem sklepu, to je delnem sklepu med nadlahtnico in ulno. Vzrok je največkrat padec na iztegnjeno ali rahlo pokrčeno roko.

Burza v bližini sklepa se lahko boleče vname (bursitis olecrani). Včasih so vzrok bakterije. V drugih primerih gre za abakterijsko vnetje, kot se lahko pojavi v okviru revmatoidnega artritisa ali protina. Kroničen pritisk zaradi pogostega naslanjanja na komolec (»študentski komolec«) je lahko tudi sprožilec abakterijskega burzitisa.