Elektromagnetna občutljivost (Electrosmog): terapija

Splošni ukrepi

  • Kdor je elektroobčutljiv, naj uredi dnevne sobe, spalnice in delovno mesto tako, da je čim manj električnih naprav. Nujne naprave je treba postaviti čim dlje od postelje.
  • Priporočljivo je tudi, da električar v spalnice namesti "odklop".
  • Izogibanje onesnaževanju okolja:
    • Stanovanjska bližina, na primer radijskih jamborov