Prepoved zaposlitve med nosečnostjo

Nosečnost: Zakon o varstvu materinstva

Zakon o varstvu materinstva (Mutterschutzgesetz, MuSchG) varuje nosečnice in doječe matere ter njihove otroke pred nevarnostmi, pretiranimi zahtevami in škodo za zdravje na delovnem mestu. Preprečuje tudi finančne izgube ali izgubo službe med nosečnostjo in določeno obdobje po porodu. Velja za vse bodoče mamice, ki so zaposlene, pripravnike, pripravnike, dijake in študente. Prav tako so zaščiteni z zakonom delavci na domu in obrobni zaposleni. Ženske naj zato svojega delodajalca ali izvajalca usposabljanja obvestijo takoj, ko izvedo za svojo nosečnost.

Varnost na delovnem mestu

Delodajalec je dolžan o nosečnosti obvestiti pristojni nadzorni organ. Prav tako mora zaščititi nosečnico ali doječo žensko pred nevarnostmi na delovnem mestu. Njeno delovno mesto, vključno s stroji, orodji ali opremo, mora na primer urediti tako, da iz njega ne izhaja nobeno tveganje.

Če mora nosečnica zaradi delovne aktivnosti ves čas stati, mora delodajalec zagotoviti sedež za odmore. Če pa delovno mesto od nosečnice zahteva stalno sedenje, ji mora delodajalec omogočiti kratke odmore za vadbo.

Nosečnost je zahtevno in občutljivo obdobje življenja. Izogibati se je treba nepotrebnemu stresu ali tveganju zaradi poklicnih dejavnosti. Delo na komade, tekoči trak, nadure, nedeljsko in nočno delo ter zelo fizično zahtevno delo so torej zakonsko prepovedani zaradi zaščite bodoče mamice in njenega otroka. Izjeme od tega pravila so možne le na izrecno željo nosečnice, na podlagi zdravniškega potrdila o odsotnosti ugovora in s soglasjem pristojnega nadzornega organa.

Zakon tudi prepoveduje nosečnicam delo z nevarnimi snovmi ali sevanjem, plini ali hlapi, v vročih, hladnih ali mokrih razmerah ali z vibracijami ali hrupom.

Prepoved zaposlitve

Med nosečnostjo velja splošna prepoved zaposlitve šest tednov pred porodom, čeprav lahko ženska v tem obdobju nadaljuje z delom, če želi.

Da nosečnica v času prepovedi zaposlitve ne bi bila finančno prikrajšana, zakon o varstvu materinstva določa naslednje ugodnosti:

  • Med zakonsko določenimi obdobji varstva pred in po porodu: nadomestilo za materinstvo in dodatek delodajalca k nadomestilu za materinstvo.
  • @ V času prepovedi zaposlitve izven zakonsko določenega porodniškega varstva: polna plača

Prepoved dela izven obdobja varstva materinstva

Če je pri opravljanju dela ogroženo življenje ali zdravje matere ali otroka in je delodajalec neuspešno izčrpal vse možnosti za odpravo posledic, lahko delodajalec sam ali lečeči zdravnik izreče posamično prepoved opravljanja dela v času nosečnosti. Nadaljnja zaposlitev bodoče matere se lahko v celoti ali delno prepove.

Zdravnik lahko tudi po porodu izreče individualno delno prepoved zaposlitve po izteku osemtedenskega obdobja varstva materinstva. Predpogoj je zmanjšana delovna zmožnost ženske zaradi materinstva.

Nezmožnost za delo

Nezmožnost za delo ali prepoved zaposlitve – to vpliva na višino plačila. V primeru prepovedi zaposlitve prejema nosečnica polno plačo (t.i. materinsko varstvo), izračunano od povprečne plače zadnjih treh koledarskih mesecev pred nosečnostjo. V primeru nezmožnosti za delo pa je pravica do nadaljnjega izplačevanja plače s strani delodajalca za obdobje šestih tednov. Sledi nižje bolniško nadomestilo, ki ga plačuje zdravstvena blagajna.

Nosečnost: Pravica do dopusta

Zakon o materinskem varstvu ureja tudi upravičenost nosečnice do dopusta. Tako je bodoča mamica kljub prepovedi zaposlitve upravičena do dopusta. Znižanje pravice do dopusta ni dopustno.

Nosečnost: zaščita pred odpuščanjem

Poleg tega delodajalec ženske na splošno ne sme odpustiti od začetka nosečnosti do štirih mesecev po porodu. To pravico ima le v zelo posebnih primerih, na primer v primeru plačilne nesposobnosti podjetja. Razlog za prekinitev torej ne sme biti povezan z nosečnostjo.

Prepoved prekinitve velja tudi v primeru spontanega splava. Potem obstaja zaščita pred odpustom do štirih mesecev po spontanem splavu.

Prosti čas za preventivne zdravstvene preglede

Zaključek: Najprej zaščita!

Zakonodajalec je v Zakonu o varstvu materinstva uzakonil predpise za varnost ženske med nosečnostjo in po porodu. Obstajajo na primer ločeni predpisi o delovnem mestu in načinu dela ter zakonsko urejena prepoved zaposlovanja. Nosečnost in dobro počutje matere in otroka je tako zagotovljeno!