Dolgoročni EKG

Kaj je to? Dolgotrajni EKG je trajen zapis elektrokardiograma, ki običajno traja 24 ur. EKG meri električne potenciale preko elektrod, ki so pritrjene na kožo na različnih mestih na telesu. Meritve preko elektrod vodijo do kasete podobnega snemalnika, ki ga obesimo okoli vratu s trakom. … Dolgoročni EKG

Vaja EKG

Kaj je to? V primeru vadbenega EKG se z uporabo EKG naprave zajame in zabeleži električni signal srca, medtem ko je oseba, ki se zdravi, fizično aktivna, kar obremenjuje srce in krvni obtok. EKG za vadbo je pomembno diagnostično orodje za diagnosticiranje nekaterih bolezni srca. … Vaja EKG