Učinek antacidov

Splošne informacije Antacid (v množini: antacidi) je zdravilo, ki ga lahko uporabimo v medicini za nevtralizacijo kislega gastrointestinalnega okolja. Aktivne sestavine, ki se uporabljajo kot antacidi, so predvsem soli šibkih kislin ali šibkih baz. Skupna značilnost vseh antacidov je, da delujejo kot pufer za želodčni sok in lahko ... Učinek antacidov