Torakalno vretence

Sinonimi Torakalna hrbtenica, BWS, torakalna hrbtenica Uvod Torakalna vretenca pripadajo človeški hrbtenici, ki se začnejo pod sedmim vratnim vretencem in končajo pri ledvenem delu hrbtenice. Sesalci imajo skupaj dvanajst prsnih vretenc, ki so tudi oštevilčeni od Th1 do Th12. Tu pomeni latinski izraz pars thoracica "prsni del" prsnega koša ... Torakalno vretence