Kakšna je razlika med mitozo in mejozo? | Mitoza - preprosto razloženo!

Kakšna je razlika med mitozo in mejozo? Tako mitoza kot mejoza sta odgovorna za jedrske delitve, čeprav se oba procesa razlikujeta po zaporedju in rezultatih. Mitoza je proces, pri katerem iz matične celice nastaneta dve enaki hčerinski celici z dvojnim (diploidnim) nizom kromosomov. V nasprotju z mejozo je samo ena… Kakšna je razlika med mitozo in mejozo? | Mitoza - preprosto razloženo!

Zaporedje DNA | Deoksiribonukleinska kislina - DNA

Zaporedje DNA Pri sekvenciranju DNA se uporabljajo biokemijske metode za določanje zaporedja nukleotidov (bazična molekula DNA s sladkorjem in fosfatom) v molekuli DNA. Najbolj razširjena metoda je metoda prekinitve verige Sanger. Ker je DNK sestavljena iz štirih različnih baz, so narejeni štirje različni pristopi. Vsak pristop vsebuje DNK ... Zaporedje DNA | Deoksiribonukleinska kislina - DNA

Epigenetika

Opredelitev Epigenetika je široka in celovita biološka disciplina, ki se ukvarja z genetskimi funkcijami, ki presegajo zgolj sekvenciranje baz DNK. Genski material je sestavljen predvsem iz verig DNK, ki so oblikovane iz različno razporejenih baznih parov. Pri vsakem človeku obstajajo razlike v vrstnem redu osnovnih parov, ki v… Epigenetika

Kakšno vlogo ima epigenetika pri depresiji? | Epigenetika

Kakšno vlogo ima epigenetika pri depresiji? Epigenetika ima še posebej pomembno vlogo pri razvoju psihiatričnih bolezni. Aktiviranje in inaktivacija določenih genskih sekvenc lahko privede do bolezni, kot sta depresija in shizofrenija. Za to so verjetno odgovorni tudi starostni in okoljski dejavniki, ki vodijo do spremenjenih epigenetskih procesov. Duševne bolezni so… Kakšno vlogo ima epigenetika pri depresiji? | Epigenetika