ADH

Tvorba ADH: ADH, ki se imenuje tudi antidiuretični hormon, adiuretin ali vazopresin, je peptidni hormon. Ta hormon se proizvaja skupaj z nosilnim proteinom nevrofizinom II v posebnih jedrih hipotalamusa (nucleus supraopticus, nucleus paraventricularis). Hormon se nato shrani v zadnjem režnju hipofize, kjer se sprosti ... ADH