Kronično bolan

Uvod Kronične bolezni so najpogosteje diagnosticirane bolezni v industrijsko razvitih državah. V Nemčiji se skoraj 20% prebivalstva šteje za kronično bolnega. Ne samo odrasli, ampak tudi otroci sorazmerno pogosto prizadenejo kronične bolezni. Kronične bolezni zato predstavljajo velik del postavljenih diagnoz in so zato… Kronično bolan