Kje lahko zaprosim za materinski dodatek? | Materinstvo - vse okoli teme!

Kje lahko zaprosim za porodniški dodatek? Nosečnice, ki so prostovoljno ali obvezno zavarovane, se lahko prijavijo za nadomestilo za materinstvo neposredno pri zakonski zdravstveni zavarovalnici, pri kateri so zavarovane. Če želite prejeti dodatek delodajalca, morate delodajalcu predložiti tudi zdravniško potrdilo, ki potrjuje pričakovani datum poroda. Bodoče matere… Kje lahko zaprosim za materinski dodatek? | Materinstvo - vse okoli teme!

Kako se nadomestilo za materinstvo pretaka v davčno napoved? | Materinstvo - vse okoli teme!

Kako materinski dodatek priteče v davčni obračun? Tako porodniški dodatek kot dodatek za porodniško nadomestilo delodajalca sta na splošno neobdavčena. Ugodnosti je treba kljub temu vnesti v davčni obračun. Za obračun davka od dohodka za leto 2017 je treba porodniški dodatek v glavni vrstici vnesti v šestintrideseto vrstico ... Kako se nadomestilo za materinstvo pretaka v davčno napoved? | Materinstvo - vse okoli teme!

Ali je mogoče določiti nadomestilo za materinstvo? | Materinstvo - vse okoli teme!

Ali je mogoče plačati porodniški dodatek? Materinskega dodatka na splošno ni mogoče pripisati. Namenske socialne dajatve, kot so materinsko nadomestilo, dodatek za vzgojo otroka, otroški dodatek, nadomestilo za primer brezposelnosti ali stanovanjski dodatek, zagotavljajo minimalno življenjsko dobo. Teh ugodnosti nikakor ni mogoče pripisati. Posebnosti porodniškega plačila za javne uslužbenke Porodniški dopust je posebej urejen ... Ali je mogoče določiti nadomestilo za materinstvo? | Materinstvo - vse okoli teme!

Kako dolgo je na voljo nadomestilo za porodniški dopust? | Nadomestilo za porodniški dopust

Kako dolgo je nadomestilo za porodniški dopust? Materinski dodatek se izplačuje v obdobju varstva materinstva. Obdobje varstva materinstva se začne šest tednov pred in konča osem tednov po izračunanem datumu rojstva. Če se otrok rodi prezgodaj ali ima dokazano invalidnost, osemtedensko obdobje materinske zaščite po porodu ... Kako dolgo je na voljo nadomestilo za porodniški dopust? | Nadomestilo za porodniški dopust

Ali je prepoved zaposlitve videti drugače, če pričakujete dvojčka? | Prepoved zaposlitve med nosečnostjo

Ali je prepoved zaposlovanja videti drugače, če pričakujete dvojčka? Ko se otrok rodi, zakon o varstvu materinstva določa varstvena obdobja od 6 tednov pred rojstvom do najmanj 8 tednov po porodu. Če obstaja dvojna ali večplodna nosečnost, se ta obdobja ustrezno spremenijo. Prepoved zaposlovanja… Ali je prepoved zaposlitve videti drugače, če pričakujete dvojčka? | Prepoved zaposlitve med nosečnostjo

Ali prepoved zaposlitve vpliva na moj starševski dodatek? | Prepoved zaposlitve med nosečnostjo

Ali ima prepoved zaposlovanja kakšen učinek na moj starševski dodatek? Starševski dodatek se lahko izplača do 14 mesecev po rojstvu otroka. Prepoved zaposlovanja med nosečnostjo ne vpliva na višino starševskega nadomestila, saj njen izračun temelji na 12 -mesečni plači ... Ali prepoved zaposlitve vpliva na moj starševski dodatek? | Prepoved zaposlitve med nosečnostjo