Trajanje in napoved FAS | Fetalni alkoholni sindrom

Trajanje in napoved fetalnega alkoholnega sindroma FAS, kot je značilno za sindrome, sta neozdravljivo stanje. Kot je opisano zgoraj, je mogoče nadoknaditi le nekatere razvojne zamude. Epidemiološko je bilo dokazano, da imajo ljudje s FAS skrajšano pričakovano življenjsko dobo. V kasnejšem življenju bodo pogosto razburjeni ... Trajanje in napoved FAS | Fetalni alkoholni sindrom