Posledice mobinga

Uvod Mobing je tehnični izraz za nadlegovanje ali psihološko teroriziranje oseb s strani ljudi iz njihove okolice. Cilj ustrahovanja je ohraniti žrtvo čim manj ali jo odgnati iz šole, službe ali drugih institucij. Žrtve napadov ustrahovanja so pogosto ljudje, ki ... Posledice mobinga