Zdravstveno varstvo

Opredelitev- kaj je zdravstveno varstvo? Zdravstveno varstvo je izraz, ki opisuje ukrepe, namenjene ohranjanju in izboljšanju zdravja posameznika ter preprečevanju razvoja možnih bolezni. Konkretno zdravstveno varstvo tako zajema na primer preventivne zdravstvene preglede za zgodnje odkrivanje bolezni ali ponudbe za izboljšanje ... Zdravstveno varstvo