Healthcare Proxy (Advance Healthcare Directive): podatki in dejstva

Odločite se vnaprej

Če imate ob sebi zaupanja vredne ljudi, lahko vnaprej navedete pri zdravstvenem pooblaščencu (Švica: Vorsorgeauftrag), ki sme in mora kasneje nastopati v vašem imenu – na primer, če se zaradi bolezni ne morete več odločati sami. ali nesreča. Predpogoj je seveda, da je zadevna zaupanja vredna oseba tudi pripravljena sprejeti pooblastilo.

Veljavnost pooblastila

Vsako zdravstveno pooblastilo mora biti izdano v pisni obliki. Določajo področja, na katerih velja pooblastilo. Pokriva lahko vsa področja življenja (generalno pooblastilo) – pooblaščenec ima potem polno moč odločanja v vseh življenjskih situacijah. Protipostavka temu bi bilo posebno pooblastilo (individualno pooblastilo), ki ureja samo nekatere odgovornosti, npr.

 • Upravljanje sredstev
 • Odtujitev nepremičnin
 • Zastopanje v pokojninskih, preskrbovalnih in davčnih zadevah.
 • Zdravstvene zadeve (npr. soglasje za operacije) –> zdravstveno pooblastilo (glej spodaj)
 • Odločanje o ukrepih odvzema prostosti (npr. namestitev posteljnih ograj ali pasov samo s soglasjem sodišča)
 • Določitev bivališča, vključno z namestitvijo v dom za starejše
 • Vpogled v zdravstveno dokumentacijo in stik z lečečimi zdravniki
 • Osebna nega (osebne zadeve), npr. namestitev, zdravljenje, nega. Če obstaja tudi oporoka za življenje, je treba v vnaprejšnji odredbi opozoriti, da ima ta prednost pred vnaprejšnjo odredbo.
 • Upravljanje premoženja (finančne zadeve)
 • Pravni promet (pravne zadeve)

Poseben primer zdravstvenega pooblastila

Prosimo, upoštevajte: pooblastilo za zdravstveno varstvo ni enako živi oporoki.

Ustvarite in deponirajte pooblastilo

Če izrecno ne določite časa, od katerega začne veljati pooblastilo, velja od podpisa. Dokument hranite na varnem mestu, ki bo znano tudi vsem pooblaščenim predstavnikom. To je lahko pri banki, pri odvetniku ali notarju.

* Zvezna notarska zbornica (javnopravna zbornica), Centralni register določb, e-pošta: [e-pošta zaščitena], Internet: www.vorsorgeregister.de Telefon: 0800 – 35 50 500 (brezplačno)

V Avstriji pooblastilo za zdravstveno varstvo ne velja takoj, ko je podpisano. Potreben pa je nadaljnji korak, in sicer v trenutku, ko pooblastitelj izgubi sposobnost odločanja za zadeve, določene v pooblastilu (kar dokazuje z zdravniškim potrdilom). Pooblastilo mora biti nato registrirano v avstrijskem centralnem registru zastopnikov (ÖZV). Takrat je učinkovit.

Najbolje je, da izvirno predhodno navodilo hranite na mestu, ki ga je lahko najti. V nekaterih kantonih ga lahko proti plačilu položite tudi pri organu za zaščito otrok in odraslih (KESB). Kopijo lahko izročite pooblaščenemu zastopniku – s podatkom o tem, kje se hrani original.

Predhodno navodilo postane veljavno takoj, ko ga KESB preveri in potrdi. Pooblaščeni zastopnik nato prejme ustrezen dokument.

Etui za enega ali več

Smiselno je, da pooblastite nekoliko mlajšo osebo, ki bo najverjetneje vzdržljiva še leta in ima nekaj organizacijskega talenta. Življenjski sopotnik morda uživa vaše največje zaupanje, a lahko zaradi nenadne bolezni prej postane nesposoben za sprejemanje odločitev kot vi.

Prenosi:

 • Health Care Proxy (Nemčija)
 • Health Care Proxy (Avstrija)
 • Health Care Proxy (Švica)