Enoti za intenzivno nego

Enota za intenzivno nego je posebej zasnovana za zagotavljanje zdravstvene oskrbe in nege bolnikov, katerih zdravstveno stanje je ali bi lahko postalo življenjsko nevarno. Sem spadajo žrtve nesreč s hudimi poškodbami, bolniki, ki so bili pred kratkim operirani, in bolniki z akutnimi boleznimi, kot so možganska kap, sepsa, pljučna embolija ali z odpovedjo organa. Zdravniki, ki skrbijo za paciente v enoti intenzivne nege, se dodatno izobražujejo iz intenzivne medicine.

Spremljanje intenzivne nege

Terapija intenzivne nege

Enota za intenzivno nego je opremljena s posebnimi terapevtskimi pripomočki, ki so pogosto potrebni za kritično bolne bolnike. Sem spadajo ventilatorji, aparati za srce in pljuča, cevke za hranjenje, elektronsko krmiljene črpalke na brizge za dajanje zdravil in protibolečinskih sredstev ter oprema za oživljanje.

Intenzivna nega

Posebno zahtevna in dolgotrajna je oskrba bolnikov na intenzivni negi. V kritičnih trenutkih mora biti negovalno osebje sposobno hitro in kompetentno reagirati. Telesno pacienti na intenzivni negi potrebujejo tudi posebno nego – treba jih je umiti in preležati, z njimi se je treba pogovarjati in jim posvetiti pozornost. Za izpolnjevanje teh zahtev je negovalno osebje v enoti intenzivne terapije posebej usposobljeno za spremljanje in nego bolnikov na intenzivni terapiji.