Kokaetilen

Struktura in lastnosti

Kokaetilen (C18H23NE4Mr = 317.4 g / mol) je derivat kokain. Za razliko od kokain, vsebuje etil estra namesto metil estra.

Tvorba

Kokaetilen nastane, ko kokain in Etanol se porabijo hkrati v jetra s postopkom, imenovanim transesterifikacija. Reakcija se pojavi med katalizo s karboksilesterazo 1 (hCE1). Ta encim hidrolizira kokain v neaktivni presnovek benzoylegconine. Med transesterifikacijo uporablja Etanol Namesto voda, kar vodi do tvorbe kokaetilena.

učinki

Kokaetilen ima podobne učinke kot kokain, vendar daljši razpolovni čas do dve uri. To predstavlja možno razlago za pogosto opaženo mešano uporabo. Etanol zaužitje lahko zavira presnovo in odprava kokaina. Kokaetilen je bolj strupen kot kokain.