Gibanje v gležnjem | Zunanja rotacija

Gibanje v gleženjskem sklepu

Stopalo je mogoče obrniti navzven, vendar za to gibanje ni izrecne oznake. Namesto tega gre za sestavljeno gibanje. Noga ima le dve osi gibanja.

Upogibanje in raztezanje omogoča zgornji gleženj sklep (OSG), medtem ko pronacija in supinacija so gibi spodnjega dela gleženjski sklep (USG). V pronacija in supinacija, stopalo je nagnjeno, torej se zunanji ali notranji rob stopala premakne proti tlom. An zunanja rotacija stopala je torej kombinirano gibanje a pronacija (notranji rob stopala se premakne proti tlom) in upogibanje gleženj sklep. Vzorec hoje zunaj zasukanih stopal lahko povzroči napačna lega kolka.