Gobe: zastrupitev z gobami (micetizem)

Zastrupitev z gobami običajno povzročajo sestavine v gobah (mikotoksini), ki jih zaužijemo, kadar uživamo domnevno užitne gobe. Dejansko število teh primerov pa je veliko nižje, kot bi predlagala stopnja zavedanja o zastrupitvi z gobami. Posledice pa so lahko resne, zlasti do jetra neuspeh in celo smrt.

Previdno pri padlem sadju

V Evropi je znanih približno 150 vrst gob, ki so strupene, čeprav je verjetno še kar nekaj gob, ki jih lahko tudi uvrstimo med strupene. Raziskovalci so odkrili številne druge toksine, ki jih v zadnjih letih proizvajajo gobe. Na primer, sicer neškodljiv predstavnik proizvaja Etanol, tj alkohol, z vsemi znanimi neželenimi učinki. Če iz plesnivega odpadlega sadja pridobivamo sok, lahko najdemo patogene snovi (na primer patulin).

Glive v plesnivi hrani

Plesniva hrana, kot je plesniva kruh lahko povzroči hudo jetra škodo in spodbujati rak - krivec je toksin plesni aflatoksin. Znanstveniki so odkrili tudi glivične snovi v - ne vidno pokvarjenih - kava, musli, meso in druga živila (na primer ohratoksin, deoksinivalenol), ki lahko verjetno poškodujejo organe, povzročijo rak in sprožijo alergijske reakcije. Še vedno pa ni jasno, kako velika nevarnost je v resnici.