Pogosta vprašanja o zdravstveni negi – pogosto zastavljena vprašanja

Do česa so upravičeni ljudje, ki potrebujejo oskrbo?

Oskrbnine, subvencije ali povračila, ki jih prejmejo osebe, ki potrebujejo oskrbo, so odvisne od njihove individualne stopnje oskrbe. Odraža, koliko nege potrebuje zadevna oseba. Večja kot je potrebna oskrba, višje je oseba razvrščena.

Ali se financira tudi pomoč in podpora v vsakdanjem življenju na domu?

Poleg osnovne oskrbe lahko osebe, ki potrebujejo oskrbo, izkoristijo ponudbe za podporo v vsakdanjem življenju. Sem spadajo storitve varstva, storitve za razbremenitev negovalcev in storitve za razbremenitev vsakdanjega življenja (storitve predaha). Prizadeti lahko zaprosijo za do 125 evrov na mesec kot znesek olajšave za storitve z zagotovljeno kakovostjo.

Ali moram plačati stroške varstva svojih staršev ali tastov?

Drugače pa je pri taščih: ker ni neposrednega razmerja, tasti niso dolžni plačati stroškov varstva tašče.

Samo otroci so lahko dolžni plačevati starševsko preživnino. Vnukom, bratom in sestram, bratrancem in sestričnam ter stricem in tetam ni treba plačati denarja.

Ali lahko skrbim za vzdrževane osebe doma in kljub temu ostanem zaposlen?

Psihosocialna oskrba ohranja in izboljšuje (še obstoječe) fizične in duševne sposobnosti varovancev. Stik z drugimi ljudmi preprečuje osamljenost in izolacijo. Zavarovanje za zdravstveno nego krije del stroškov glede na stopnjo oskrbe.

Kaj se zgodi, če doma negujem svojega sorodnika in sam zbolim ali želim na dopust?

Za ta namen je na voljo letno 1,612 evrov. Ta znesek se lahko dopolni s sredstvi, namenjenimi za kratkotrajno oskrbo – največ za 806 evrov (50 odstotkov tarife za kratkotrajno oskrbo; prilagoditve te stopnje, ki so začele veljati januarja 2022, na to ne vplivajo) . Pomembno je, da za osebo skrbite vsaj šest mesecev.

Kaj vključuje kratkotrajna oskrba?

Nadomestilo za kratkotrajno oskrbo se ne razlikuje glede na stopnjo oskrbe – vsi ljudje, ki potrebujejo oskrbo na stopnjah oskrbe od 2 do 5, imajo enako pravico: do 1,774 evrov za največ osem tednov na koledarsko leto. Osebe, ki potrebujejo oskrbo s stopnjo oskrbe 1, lahko za nadomestila za kratkotrajno oskrbo koristijo prispevek do 125 evrov na mesec.

Kakšne možnosti ponuja dnevna in nočna bolnišnična oskrba?

Oskrbovanci, ki so sicer oskrbovani na domu, lahko del časa preživijo v ustanovi – bodisi noč (nočno varstvo) ali dan (dnevno varstvo). S tem se družinski oskrbovalci razbremenijo.

Ali lahko kateri koli družinski član prevzame oskrbo na domu?

Načeloma lahko vsak prevzame skrb za svojce. Vendar dobra nega ni preprosta zadeva. Mnogi skrbni sorodniki so sprva nemočni in zaskrbljeni zaradi te nove naloge. Iz tega razloga na primer zavarovalnice za nego ali socialna združenja ponujajo brezplačne tečaje.

Ali je v redu vzeti hišne ljubljenčke v dom za ostarele?

Možnost bivanja pri lastnem ljubljenčku lahko starejšim olajša selitev v dom za ostarele. Upravljavec doma bo določil, ali je lastništvo hišnih ljubljenčkov dovoljeno. Mnogi domovi za ostarele sprejemajo hišne ljubljenčke, saj živali pomagajo izboljšati duševno zdravje in kakovost življenja tudi starejših. Zato povprašajte na različnih domovih.

Ali moram dodatno skleniti zavarovanje za dolgotrajno oskrbo?

Zasebno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo je tudi obvezno zavarovanje, ki se običajno sklene pri zasebnem zdravstvenem zavarovanju. Dopolnilno zasebno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo lahko sklenete prostovoljno – ne glede na to, ali imate zasebno ali obvezno zavarovanje.

Kaj pomeni potreba po dolgotrajni oskrbi?

Kako prejemam ugodnosti iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo?

Najprej morate vložiti vlogo pri pristojni zavarovalnici za dolgotrajno oskrbo. Praviloma je to zdravstvena zavarovalnica osebe. Svojo zdravstveno službo (Medicproof ali Medical Service = MD) pošlje v stanovanje ali dom osebe, ki potrebuje oskrbo. Opravi natančen pregled in oceni potrebo po oskrbi zadevne osebe ter jo razporedi v eno od 5 stopenj oskrbe.

  • Mobilnost
  • Mentalne in komunikativne sposobnosti
  • Vedenjske in psihološke težave
  • Samooskrba
  • Samostojno ravnanje in spopadanje z zahtevami in stresi, ki jih povzroča bolezen ali terapija
  • Organizacija vsakdanjega življenja in socialnih stikov

Če se s tem ne strinjate, lahko vložite ugovor. Če pritožba ne prinese želenega rezultata, lahko vložite tožbo na socialnem sodišču.

Kaj je osnovna nega?

Osnovna nega po zavarovanju za dolgotrajno oskrbo vključuje na področju osebne higiene: umivanje, tuširanje, kopanje, nego zob, česanje, britje in praznjenje črevesja ali mehurja.

Na področju prehrane je vključena tudi priprava hrane na grižljaj in vnos hrane.

Gospodinjska nega in pomoč pri izvajanju zdravniških receptov (npr. dajanje zdravil) ne štejeta za osnovno nego.

Kako se lahko prijavim pri skladu za zavarovanje za dolgotrajno oskrbo za višjo klasifikacijo?

Lahko pišete na sklad za zavarovanje za dolgotrajno oskrbo in oddate neformalno vlogo za višjo uvrstitev. Zdravstvena služba (Medicproof ali MD) bo opravila oceno in določila stopnjo oskrbe.

Kaj je negovalni dnevnik?

Zdravstvene zavarovalnice in socialna združenja ponujajo ustrezne obrazce.

Kaj naj storim, če moj sorodnik ni več prišteven?

Ali lahko grem na dopust k svojemu sorodniku z demenco?

V zadnjih letih nastaja vse več počitniških ponudb, ki so posebej prilagojene potrebam dementnih bolnikov in njihovih svojcev. Večino teh ponudb organizirajo regionalna in lokalna društva za Alzheimerjevo bolezen, obstajajo pa tudi drugi ponudniki.

Zavarovanje za dolgotrajno oskrbo krije del stroškov oskrbe in oskrbe med počitnicami.

Ali mora biti živa volja overjena pri notarju?

Dve osebi naj potrdita avtorjevo voljo s podpisom na oporoki. Notarska overitev ali overitev pri notarju je možna, ni pa obvezna.

Kaj je oskrba MOT?

To bi moralo pomagati najti dobro ustanovo, ki ustreza potrebam in željam osebe, ki potrebuje oskrbo.

Ocenjevanje po šolskih ocenah je bilo ukinjeno leta 2019. Večkrat je bilo deležno kritik, ker bi lahko ustanove slabe ocene na enem področju nadomestile z dobrimi ocenami na drugih.