Druge oblike terapije | Kurativno izobraževalna terapija ADS

Druge oblike terapije

Pri vseh zgoraj omenjenih oblikah kurativne vzgojne terapije je vključevanje staršev ali družine osrednjega pomena. Veliko izkušenj, ki jih otrok pridobi med kurativno vzgojno terapijo, je mogoče vključiti tudi v domače okolje.