Advocate bolnik

Nebirokratska pomoč

Naloge zagovornikov bolnikov so številne:

  • Dobivajo na primer pohvale in pritožbe bolnikov,
  • odgovarjati na vprašanja (npr. o pacientovih pravicah) in
  • poskušajte posredovati med bolniki in bolnišničnim osebjem, ko se pojavijo težave.
  • Zagovorniku pacientov lahko dajejo tudi predloge in predloge za izboljšave. Zagovornik pacientov jih nato posreduje ustreznim oddelkom.

Zaupnost

Dostopnost