Pflegestärkungsgesetz 3: Kaj je notri!

Kaj vsebuje Pflegestärkungsgesetz 3 (Zakon o krepitvi oskrbe 3)?

Zakon o krepitvi zdravstvene nege 3 (Pflegestärkungsgesetz III) je uvedel številne nove predpise in ukrepe za nadaljnje izboljšanje oskrbe ljudi, ki potrebujejo zdravstveno nego.

Krepitev lokalnih oblasti

En poudarek Zakona o krepitvi zdravstvene nege 3 se nanaša na občine: imajo pomembno vlogo pri oskrbi ljudi, ki potrebujejo zdravstveno nego, na primer s pomočjo starejšim ali spodbujanjem prostovoljne zavezanosti oskrbi starejših. To vlogo občin naj bi še razširil Zakon o krepitvi oskrbe 3.

V ta namen je zvezna in državna delovna skupina pripravila priporočila o tem, kako še izboljšati koordinacijo med službami za pomoč in oskrbo v bližini doma ter skladi zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Cilj je spodbujati in razširiti storitve lokalne oskrbe na tak način, da lahko ljudje, ki potrebujejo oskrbo, čim dlje ostanejo v domačem domačem okolju.

Priporočila zvezne in državne delovne skupine na primer predvidevajo, da bi morale lokalne oblasti prevzeti vodilno vlogo pri svetovanju o negi. Do 60 občin naj bi na primer vzpostavilo vzorčne projekte svetovanja o varstvu za obdobje petih let. Tam lahko lokalne oblasti zagotovijo vse nasvete o vseh vprašanjih v zvezi z oskrbo.