Pflegestärkungsgesetz: Pomembna dejstva o reformi dolgotrajne oskrbe!

Zakaj je potreben Zakon o krepitvi oskrbe?

Da bi izpolnili vse večje zahteve in izboljšali položaj ljudi, ki potrebujejo oskrbo, svojcev in negovalcev, je bila potrebna reforma oskrbe: v ta namen je januarja 2015 začel veljati prvi Zakon o krepitvi oskrbe, znan tudi kot Zakon o krepitvi oskrbe 1 (PSG I). Temu je januarja 2016 sledil nov zakon o oskrbi – Care Strengthening Act 2 (PSG II). Decembra 2016 je zakonodajalec sprejel tretji Zakon o krepitvi oskrbe (PSG III).

Zakon o krepitvi oskrbe 1

Care Strengthening Act 1 izboljšuje tudi položaj družinskih oskrbovalcev: zdaj lahko na primer zaprosijo za nadomestno mesto za šest tednov namesto za štiri v primeru bolezni ali dopusta. Zakon o oskrbi je uvedel tudi možnost, da se do 40 odstotkov sredstev za ambulantne storitve porabi drugje, in sicer za nizkopražno oskrbo in regres.

Zakon o krepitvi oskrbe 2

Osrednje vprašanje PSG 2 je ponovna opredelitev pojma »potreba po oskrbi«. Več o tej daljnosežni reformi oskrbe si lahko preberete v članku Pflegestärkungsgesetz 2.

Zakon o krepitvi zdravstvene nege 3

Tretji Zakon o krepitvi oskrbe je začel veljati delno 1. januarja 2017 in delno 1. januarja 2020. Kaj vsebuje, izveste v članku Pflegestärkungsgesetz 3.