Skodle (Herpes Zoster): Preprečevanje

Od marca 2018 je bilo odobreno celokupno cepivo s podenoto (ki vsebuje glikoprotein E patogena) za preprečevanje herpes zoster (HZ) in postherpetično nevralgija (PHN) pri osebah, starih 50 let ali več. To ima visok zaščitni učinek tudi pri starejših starostnih skupinah in ima poleg dobre varnosti tudi daljše trajanje zaščite (vsaj 10 let).

Cepljenje je v Nemčiji običajno in indicirano cepljenje.

Za preprečevanje herpes zoster, je treba pozornost nameniti tudi zmanjšanju dejavniki tveganja.

Vedenjsko dejavniki tveganja (= povečano tveganje za zoster).