Poročila o kakovosti klinik

Kaj je kakovost?

Bolnišnice razlikujejo med različnimi vrstami kakovosti:

  • Strukturna kakovost: To vključuje na primer materialno opremljenost bolnišnice, tehnične naprave, njihovo redno vzdrževanje in obnovo, pa tudi usposobljenost osebja, organizacijo njihove razporeditve – pravzaprav vse, kar je potrebno za delovanje.
  • Kakovost rezultatov: Kakšni so rezultati na koncu? Ste ozdraveli, so vaše bolečine popustile, je rana zaprta, ste v celoti zadovoljni? Če ste bili nezadovoljni, ali so vašo pritožbo obravnavali skrbno? Ali je bilo spremljanje in prehod na dom in oskrbo brez težav?

Kako merite kakovost klinike?

Eden od kazalnikov kakovosti bi lahko bil na primer odstotek pacientov, ki lahko po kratkem času po uspešni vstavitvi umetnega kolčnega sklepa spet samostojno hodijo (npr. 80 odstotkov).

Kaj pravijo poročila o kakovosti?

A. Podatki, ki veljajo za celotno bolnišnico: Predstavitev bolnišnice s sliko, imenovanje odgovornih oseb, kontaktne osebe s telefonskimi številkami, elektronski naslovi govorijo o odprtosti in preglednosti navzven. Omenjeni so tudi:

  • sponzorstvo (zasebno, javno, neprofitno),

B. Podatki o oddelkih oziroma organizacijskih enotah, o opravljenih zdravljenjih in zdravljenih boleznih – vsakokrat s podatkom, kako pogosto je bila npr. posamezna operacija v letu.

Naštete so najpogostejše diagnoze po ICD, najpogosteje opravljene operacije, preiskave, posegi po šifri operacij (OPS), ambulantne možnosti zdravljenja, oprema in kadri.