Riboflavin (vitamin B2): funkcije

Ti flaviniencimi so zelo pomembni za presnovo ogljikovi hidrati, maščobe in beljakovin - poleg tega za piridoksin, niacin, folna kislina in vitamin K metabolizem.Riboflavin je pomemben tudi za regeneracijo „sistema glutationa“, ki zavzema osrednji položaj v „antioksidant omrežje "telesa: Glutation-reduktaza je od FAD odvisen encim, ki izvaja redukcijo in s tem regeneracijo glutationa. Glutation-peroksidaza - a selen-se vsebujejo encim - potrebuje dva molekule glutationa za razgradnjo ali nevtralizacijo agresivnega kisik molekula, kot je hidroperoksid. Pozor! Redoks ciklus gutationa je eden najpomembnejših ciklov pri zaščiti človeškega telesa pred agresivnostjo kisik molekule kot je hidroperoksid.Riboflavin pomanjkanje je tako povezano z oksidativnim stres! Vključitev v pomemben sistem monooksigenaze citokroma P450 (ksenobiotik razstrupljanje). Ksantin oksidaza, še en od FAD odvisen encim, pomaga pri oksidaciji hipoksantina in ksantina v Sečna kislina.Pozor!Sečna kislina je eden najpomembnejših in najmočnejših vodetopni antioksidanti v kri. Riboflavin pomanjkanje je povezano z zmanjšano aktivnostjo encima ksantin oksidaze, kar povzroči znižanje Sečna kislina ravni v kri.