Silimarin (izvleček sadja mleka badelj): Interakcije

Obstajajo zmerni interakcije med silimarinom in droge ki se presnavljajo (presnavljajo) v jetra preko citokromov P450 2C9. Sočasna uporaba silimarina in teh droge lahko upočasni njihovo razgradnjo in poveča njihove učinke in neželene učinke. Poleg tega obstajajo interakcije med mlečni čičer in glukuronizirano droge. V tem primeru se lahko zmanjša tudi učinek zdravil. Silimarin ima manjši učinek na estrogeni z zmanjšanjem njihove učinkovitosti hormoni. Učinek holesterol-slabšajoča zdravila lahko nekoliko oslabi tudi hkratni vnos silimarina. Te interakcije se lahko pojavi pri odmerkih 140 mg silimarina ali 5 g do 10 g mlečni čičer. Zato so te interakcije zaradi visokih odmerkov klinično manj pomembne.