Posebnosti | Zdravstvena zgodovina

Posebnosti

V določenih situacijah je prednostna naloga anamneza. Službe za nujne primere na primer uporabljajo manj podrobne podatke zdravstvena zgodovina, ki se ukvarja samo s stvarmi, ki so pomembne za akutno, morda življenjsko nevarno situacijo. Tujo anamnezo, torej anamnezo osebe, ki ne more ali ne želi sama odgovoriti na vprašanja, lahko vzamemo za zelo stare ali bolne osebe, nezavestne osebe, otroke, nemško govoreče bolnike, kot pa tudi, kadar lečeči zdravnik dvomi o natančnosti bolnikovih izjav.

Kaj sledi po anamnezi?

V večini primerov anamnezi sledijo nadaljnje metode medicinske diagnoze. Sem spadajo a Zdravniški pregled zadevne osebe, slikovni pregledi (ultrazvok, MRT, CT, Rentgen), tako dobro, kot kri vzorčenje za določitev diagnostično pomembnih vrednosti v krvi. Ko je diagnoza postavljena, se začne terapija, o kateri se najprej pogovori z bolnikom. Med to razpravo lahko bolnik dobi vpogled v obseg, v katerem so njegove informacije prispevale k iskanju pravilne diagnoze.