Naloge belih krvnih celic | Funkcije krvi

Naloge belih krvnih celic

Bela kri celice (levkociti) služijo imunski obrambi. Pomembni so pri obrambi pred patogeni in tudi pri razvoju alergij in avtoimunskih bolezni. Obstaja veliko podskupin levkocitov.

Prva podskupina so nevtrofilni granulociti s približno 60%. Sposobni so prepoznati in absorbirati patogene ter jih ubiti in prebaviti s posebnimi snovmi. Vendar pri tem tudi granulociti odmrejo.

Naslednja skupina so eozinofilni granulociti s približno 3%. Zlasti sodelujejo pri parazitskih boleznih (npr. Črvih) in alergijskih reakcijah kože, sluznice, pljuč in prebavil. Vsebujejo tudi snovi, ki so citotoksične (strupene) in tako lahko odganjajo patogene.

Vodijo tudi k aktivaciji drugih imunskih celic. Tretja skupina so bazofilni granulociti (približno 1%).

Delovanje teh granulocitov je še vedno razmeroma nejasno. Zaenkrat je znano le, da imajo receptor za določeno protitelo (IgE), ki je povezan z razvojem alergijskih reakcij. Naslednji so monociti (6%).

Migrirajo v tkivo in se tam razvijejo v tako imenovane makrofage (čistilne celice). Ti lahko tudi absorbirajo in prebavijo patogene (fagocitozo) in se tako lahko borijo proti različnim okužbam. Poleg tega lahko na svoji površini predstavijo drobce razgrajenih patogenov (antigeni) in tako limfocitom (zadnja skupina) omogočijo specifičen imunski odziv z protitelesa.

Zadnja skupina so limfociti (30%). Nadalje jih lahko razdelimo na naravne celice ubijalke in T in B limfocite. Naravne celice ubijalke prepoznajo okužene celice (patogene) in jih ubijejo.

T- in B-limfociti skupaj lahko posebej napadajo patogene. To se naredi po eni strani z oblikovanjem protitelesa ki nato vplivajo na antigen patogena in ga tako lažje napadajo imunski sistem. Po drugi strani pa tudi tvorijo spomin celic, tako da imunski sistem lahko takoj prepozna in razgradi patogena pri drugem stiku. Končno te celice sproščajo tudi snovi, ki ubijajo okužene telesne celice. Samo z medsebojnim delovanjem vseh teh celic in določenih snovi sel lahko imunski sistem pravilno delujejo in ščitijo telo pred patogeni.

Naloge trombocitov

Trombociti (kri trombociti) so odgovorni za strjevanje krvi in hemostaza. Če je plovilo poškodovano, se trombociti hitro dosežejo ustrezno mesto in se vežejo na določene receptorje izpostavljenih struktur (npr kolagen). Na ta način se aktivirajo.

Ta postopek se imenuje tudi primarni hemostaza. Po aktivaciji se trombociti sprostite različne sestavine, ki privlačijo druge trombocite. Aktivirani trombociti tvorijo strdek (rdeči tromb).

Poleg tega je koagulacijska kaskada v kri aktivira se plazma, kar vodi do tvorbe fibrinskih niti in netopne fibrinske mreže. Temu pravimo tudi beli tromb. Na ta način se poškodbe žilnih sten zelo hitro zaprejo in krvavitev ustavi. Če je število trombocitov prenizko, lahko to povzroči nos ali krvavitev dlesni ali celo manjše kožne krvavitve. Tudi rahle poškodbe lahko povzročijo modrice ali krvavitev notranjih organov.