Testi za odrasle | ADHD test

Testi za odrasle

Vprašalniki niso na voljo samo za otroke, ampak tudi za odrasle. Vprašanja pa so prilagojena in razširjena na starost, saj se bolezen s starostjo tudi spreminja. Preskusi, kot je na primer lestvica Conners, so na voljo v različnih različicah za mlade in starejše bolnike.

Vendar je pri odraslih snemanje spremljajočih psiholoških težav in tipičnih kompenzacijskih mehanizmov enako pomembno kot določitev dejanskih ADHD simptomov, saj bi v nasprotnem primeru številni bolniki bolezen spregledali. Nenavadno je, da ti bolniki tipičnih znakov bolezni sploh ne kažejo, saj jih kompenzirajo ali preigrajo. Poleg tega obstajajo številne druge bolezni, ki sprožijo simptome in bi jih lahko zamenjali ADHD.

Preizkusi za odrasle so zato pogosto bolj zapleteni kot testi za otroke. Zlasti za starejše bolnike je bila na primer zasnovana WURS (Wender Utah Rating Scale), ki naj bi beležila ADHD simptomi v otroštvo poleg tipičnih težav v odrasli dobi. Na žalost so takšni vprašalniki pri odraslih manj učinkoviti kot pri otrocih in so zato smiselni le skupaj s podrobno anamnezo.

Poleg preiskav tudi celovit posvet z zdravnikom, vključno s pregledom zdravstvena zgodovina, zato je potreben za prepoznavanje simptomov ADHD kot takega. Poleg pisnih testov obstajajo tudi računalniško podprte metode za merjenje pozornosti pri odraslih, pri katerih se bolnik sooča z dražljaji in ga ne smejo motiti moteči dejavniki. Za vsako starostno skupino obstaja tudi TAP (testna baterija za preizkušanje pozornosti).

Pogosto lahko tudi odrasli bolnik oceni svoje stanje in sam učinek terapije. Da bi izključili druge vzroke za simptome, preizkuse inteligence, vedenja ter fizičnega in duševnega zdravje je treba opraviti poleg testov ADHD. Na ta način se zabeležijo tudi spremljajoče psihološke težave, kot so obsesivno-kompulzivne motnje. Pri odraslih je torej določanje motnje pomanjkanja pozornosti veliko bolj zapleteno kot pri otrocih.

Postopek testa

Kako Test ADHD je odvisno od bolnika in seveda od nastavitve ustreznega testa. Vprašalnike izpolnjujemo doma, v šoli ali pri zdravniku. Za računalniško podprte postopke je bolnik povabljen v inštitut, ki ponuja te teste.

Pred vsakim testom se pacientu podrobno razloži postopek, da se prepreči vpliv težav na razumevanje na rezultate. V nekaterih postopkih je obdelava nalog preprosta, na primer za vsako vprašanje je treba označiti pravilno izjavo. Drugi testi zahtevajo odzivnost ali pa si zastavijo praktične naloge.

Vsak test torej poteka drugače in ga je treba bolniku razložiti na razumljiv način. Če je bolnik testiran v diagnostične namene, pred testi opravijo podroben razgovor z bolnikom in druge preiskave. Če testi služijo za spremljanje terapije, bolnika testirajo ob določenem času po zaužitju zdravila.