Vloga encimov v človeškem telesu

Predstavitev

Encimi so tako imenovani biokatalizatorji, brez katerih posredovanja ne more priti do regulirane in učinkovite presnove. Pogosto jih lahko prepoznamo s pripono -ase, ki kaže, da je zadevna snov encim. V nekaterih primerih pa encimi imajo tudi naključno izbrana ali zgodovinsko določena imena, ki ne omogočajo sklepanja.

Razdeljeni so v šest glavnih razredov glede na kemijsko reakcijo, ki jo katalizirajo. Encimi so vključeni v presnovne procese v celici, tj. za proizvodnjo energije, sproščanje energije, procese pretvorbe in pretvorbe substrata. Imajo pa tudi odločilno vlogo pri prebavi.

Kateri encimi obstajajo?

Glede na to, da encimi sodelujejo pri vsaki kemični reakciji pri presnovi, prebavi in ​​tudi pri množenju genskih informacij, ni presenetljivo, da je do danes znanih več kot 2000 različnih encimov. Med sedanjimi in prihodnjimi raziskavami bo verjetno dodan en ali drugi encim. Biokatalizatorji so razdeljeni v šest glavnih razredov in veliko število podrazredov.

Encim je razvrščen in poimenovan glede na vrsto kemijske reakcije, v kateri sodeluje. Nekatere encime lahko uvrstimo tudi v več razredov, ker podpirajo ne le eno, temveč več podobnih reakcij. Ločijo se oksidoreduktaze, transferaze, hidrolaze, liaze, izomeraze in ligaze.

Poleg tega jih je mogoče razvrstiti glede na njihovo zgradbo in dodatne snovi, ki jih potrebujejo za svoje delovanje. Nekateri encimi so tako imenovani čisti beljakovinski encimi. Ne potrebujejo dodatnih snovi in ​​lahko sami katalizirajo reakcijo. Drugi pa potrebujejo kofaktorje in koencime, ki se nanje vežejo začasno ali trajno in pomagajo izvesti reakcijo. Slednji so znani tudi kot holoencimi, sestavljeni iz dejanskega encima (apoencima) in koencima ali substrata.

Splošne naloge

Encimi so biološki katalizatorji, na kratko imenovani tudi biokatalizatorji. Katalizator je snov, ki je sposobna zmanjšati tako imenovano aktivacijsko energijo reakcije. Pogovorno to pomeni, da kemična reakcija zahteva manj energije za zagon in zagon.

Poleg tega uporaba katalizatorjev pomeni, da lahko reakcija teče hitreje. Brez encimov bi bil torej človeški metabolizem veliko manj hiter in predvsem učinkovit. Brez encimov človeško bitje ne bi moglo obstajati v takšni obliki, kot mi.

Encimi so običajno beljakovin, tj beljakovin. Le nekaj encimov, ki sodelujejo pri genski reprodukciji, so tako imenovani ribozimi in so sestavljeni iz verig RNA. Po definiciji se katalizatorji z njihovo uporabo ne spremenijo ali porabijo.

To pomeni, da lahko en encim zapored katalizira veliko število reakcij. To pa organizmu prihrani nadaljnjo energijo, ki je ni treba porabiti za novo tvorbo encimov. Poleg tega so encimi specifični za reakcijo, kar pomeni, da ne morejo katalizirati vsake posamezne reakcije.

Natančno se ujemajo z reakcijskimi snovmi. Na ta način se poveča njihova učinkovitost. Na splošno encimi sodelujejo pri prenosu kemičnih skupin med dvema različnima snovma, pri pretvorbi, pa tudi pri tvorbi in razgradnji posameznih snovi.