Šolsko leto

Opredelitev Šolsko leto je časovno obdobje enega leta za prehod iz enega razreda v drugega. Proti koncu poletja se šolsko leto začne in konča z velikimi poletnimi počitnicami. V Nemčiji je datum začetka in konca šolskega leta odvisen od zvezne dežele. Znotraj… Šolsko leto