Metafaza: funkcija, naloge, vloga in bolezni

Jedrsko delitev (mitozo) celic evkariontskih organizmov s podvajanjem DNK lahko razdelimo v štiri glavne faze. Druga glavna faza se imenuje metafaza, med katero se kromosomi skrčijo v spiralnem vzorcu in se postavijo v ekvatorialno ravnino na približno enaki razdalji od obeh nasprotnih polov. Vretenasta vlakna, začenši z obema… Preberi več

Mejoza: funkcija, naloge, vloga in bolezni

Mejoza se nanaša na obliko celične delitve, pri kateri se poleg celične delitve diploidni kromosomski niz zmanjša na haploidni kromosomski niz, tako da ima vsaka novonastala celica le en niz kromosomov. V človeškem organizmu mejoza služi za nastanek haploidnih zarodnih celic, ki imajo en sam niz ... Preberi več

Taksani: učinki, uporaba in tveganja

Skupina taksanov vključuje učinkovine paklitaksel, docetaksel in kabazitaksel. Njihovo delovanje je posledica motenj celične delitve (mitoze), ki jih medicina uporablja za zdravljenje različnih vrst raka. Kaj so taksani? Taksani tvorijo skupino učinkovin, ki spadajo med citostatike in so znane tudi kot taksoidi. Uporabljajo se v… Preberi več

Medfazna: funkcija, naloge, vloga in bolezni

Interfaza se nanaša na del celičnega cikla, ki se pojavi med dvema celični delitvi. V tej fazi celica opravlja svoje normalne funkcije in se pripravlja na naslednjo mitozo. Pravilno napredovanje celičnega cikla spremljamo na dveh medfaznih kontrolnih točkah in na eni kontrolni točki med mitozo. Kaj je medfaza? Medfaza se nanaša na del… Preberi več

Profaza: funkcija, naloge, vloga in bolezni

Mitoza poteka v več fazah. Med njimi profaza predstavlja začetek mitoze. Motnje v procesu profaze preprečujejo začetek delitve celic. Kaj je profaza? Tako mitoza kot mejoza se začneta s profazo. V obeh primerih pride do delitve celic. Medtem ko se v mitozi enak genski material posreduje hčerinskim celicam, ... Preberi več

Zarodne celice: zgradba, delovanje in bolezni

Zarodne celice so osnova življenja. Obstajajo moške in ženske zarodne celice, ki so po zlitju odgovorne za ustvarjanje zarodka. V zvezi s tem imajo zarodne celice bistvene razlike v primerjavi z vsemi drugimi telesnimi celicami. Kaj so zarodne celice? Ženska zarodna celica je jajčece, moška pa ... Preberi več

Kromatida: zgradba, delovanje in bolezni

Kromatidi so sestavni del kromosomov. Vsebujejo dvojno verigo DNK in igrajo vlogo pri mitozi in mejozi. Bolezni, kot je Downov sindrom, so povezane z napakami pri delitvi kromatid in kromosomov. Kaj je kromatida? Živa bitja z jedrnimi celicami imenujemo tudi evkarioti. Njihovi geni in genetske informacije sedijo ... Preberi več