Test D2: Zdravljenje, učinek in tveganja

Sodobna psihologija uporablja različne teste za oceno zmogljivosti koncentracije. Eden najpogosteje uporabljenih testov, tudi danes, je test d2. Gre za stresni test pozornosti, ki ga je leta 1962 razvil nemški profesor psihologije Rolf Brickenkamp. Udeleženci so posamezniki, lahko pa tudi cele skupine predmetov. Kaj je test d2? Sodobna psihologija uporablja različne ... Preberi več

Medicinska psihologija: zdravljenje, učinki in tveganja

Medicinska psihologija se ukvarja s pojavom bolezni in zdravja. Sprašuje o izvoru bolezni. Psihološka terapija se uporablja za obvladovanje bolezni in sodeluje z drugimi medicinskimi specialitetami. Kaj je medicinska psihologija? Medicinska psihologija se ukvarja s pojavom bolezni in zdravja. Raziskuje izvor bolezni in je aplikativno naravnan ... Preberi več

Psihologija: zdravljenje, učinek in tveganja

Psihologija je veda o človeških izkušnjah in vedenju ter človekovem razvoju. Podpolje uporabne psihologije je klinična psihologija, ki se ukvarja s preučevanjem in zdravljenjem duševnih motenj. Kaj je psihologija? Podpolje uporabne psihologije je klinična psihologija, ki se ukvarja s preučevanjem in terapijo duševnih motenj. Osnovna področja psihologije ... Preberi več

Klinična psihologija: zdravljenje, učinki in tveganja

Klinična psihologija je poddisciplina uporabne psihologije in se ukvarja z razvojnimi, čustvenimi, kognitivnimi, vedenjskimi ter socialnimi osnovami duševnih motenj in njihovimi učinki na vedenje. Klinična psihologija vključuje tudi nevropsihologijo kot tudi medicinsko psihologijo. Kaj je klinična psihologija? Kadar notranje ali zunanje motnje prizadenejo ljudi, sisteme ali skupine, klinično… Preberi več