Hebefrenična shizofrenija: značilnosti, prognoza

Hebefrenična shizofrenija: diagnoza Hebefrenična shizofrenija se običajno začne postopoma med 15. in 25. letom starosti. Lahko pa se razvije tudi kasneje. Prevladujejo motnje govora in nagona ter neorganizirano mišljenje. Motnje koncentracije in depresija so pogosto prvi znaki motnje, ko se ocene v šoli poslabšajo. Prizadeti postajajo vse bolj zaprti in zanemarjajo … Hebefrenična shizofrenija: značilnosti, prognoza