Trening spomina: zdravljenje, učinki in tveganja

Vadba spomina izhaja iz grške besede μνήμη mnémē, spomin in je znana tudi kot mnemotehnika. Da bi bilo usposabljanje čim bolj učinkovito in smiselno, se uporabljajo različne tehnike za izboljšanje shranjevanja informacij ter shranjevanja in shranjevanja teh informacij. Priljubljena mnemotehnika je… Preberi več

Sinapse: zgradba, delovanje in bolezni

Sinapse so stičišča med živčnimi celicami in senzoričnimi, mišičnimi ali žleznimi celicami ali med dvema ali več živčnimi celicami. Služijo za prenos signalov in dražljajev. Prenos dražljaja je večinoma kemičen s pomočjo nevrotransmiterjev. Obstajajo tudi sinapse, ki svoj akcijski potencial prenašajo neposredno z električnimi sredstvi, kar omogoča prenos dražljajev ... Preberi več

Ionski kanal: funkcija in bolezni

Ionski kanal je tansmembranska beljakovina, ki tvori por v membrani in omogoča prehod ionov skozi njo. Ioni so električno nabiti delci; lahko so pozitivni, a tudi negativno nabiti. So v stalni izmenjavi med celico in njenim okoljem ali drugo sosednjo celico. Kaj je ionski kanal? … Preberi več