Ribosomi

Uvod Ribosomi so celični organeli v citosolu. Služijo za izgradnjo beljakovin. Konstrukcija beljakovin poteka v različnih fazah v okviru biosinteze beljakovin. En del biosinteze beljakovin je prevod, prevod poteka pri ribosomih. Tu se mRNA prevede v verige aminokislin iz ... Preberi več

Vrste ribosomov | Ribosomi

Vrste ribosomov Obstajata dve obliki ribsomov: prosti ribosomi, ki so prosto razpršeni v citoplazmi Membrana vezani ribosomi grobega endoplazmatskega retikuluma (= rER) V nasprotju z membransko vezanimi ribosomi rER so prosti ribosomi razpršeni po vsem citoplazmo. Naloga prostih ribosomov je proizvodnja topnih beljakovin, ki ... Preberi več

Prepis: funkcija, naloge, vloga in bolezni

V biologiji postopek transkripcije vključuje replikacijo segmenta verige DNK v verigo selinske RNA (mRNA). MRNA nato vsebuje zaporedje nukleinskih baz, ki je komplementarno fragmentu DNA. Naknadna transkripcija se pojavi v jedru pri vseh evkariontih, tudi pri ljudeh, medtem ko kasnejša translacija, prevod mRNA ... Preberi več

Prevod: Funkcija, naloge, vloga in bolezni

Prevajanje je zadnji korak pri uresničevanju genetskih informacij. Prenosna RNA (tRNA) v tem procesu prevede pramene messenger RNA (mRNA) v beljakovinske sekvence. Napake v tem prevodu imenujemo tudi mutacije. Kaj je prevod? Prevajanje je proces pretvorbe genetske kode v verige beljakovin. Med prevajanjem je mRNA ... Preberi več