Otroška nosilka ali zanka za dojenčke?

Uvod Približno dve tretjini staršev na svetu nosi svoje otroke na telesu. Po tem, ko so se v 19. stoletju vse pogosteje uporabljali vozički, je ta tradicija upadla. V zahodnih industrijskih državah pa se je od sedemdesetih let prejšnjega stoletja vse pogosteje uporabljala zanka. Prednosti nošenja otroka na… Preberi več

Protivavitarno izobraževanje

Opredelitev Antiavtoritarno izobraževanje je zbirni izraz za različne izobraževalne koncepte iz šestdesetih in sedemdesetih let. Ta način življenja je tesno povezan s študentskim gibanjem v šestdesetih in sedemdesetih letih in izhaja iz generacije, ki je odraščala v času, ko so bili poslušnost, omejitve in pravila stebri izobraževanja. Antiavtoritarno izobraževanje je ... Preberi več

Kakšna je kritika protiavtoritarne vzgoje? | Protivavitarno izobraževanje

Kakšna je kritika protiavtoritarne izobrazbe? Antiavtoritarno izobraževanje sega v šestdeseta in sedemdeseta leta prejšnjega stoletja in se danes skoraj ne izvaja. Antiavtoritarno izobraževanje ima številne prednosti, pa tudi slabosti. Otroci imajo neverjetno veliko priložnosti, da se svobodno razvijajo in živijo svojo osebnost. Spoznajo svoje prednosti in slabosti ... Preberi več