Sistemsko zdravljenje: pristop, učinki in primernost

Kaj je sistemska terapija? Sistemska terapija gleda na ljudi kot na del sistema. Vsi ljudje v sistemu so neposredno med seboj povezani – na primer v družini, partnerstvu, šoli ali na delovnem mestu. Spremembe v sistemu torej vplivajo na vse člane. Nefunkcionalni odnosi ali neugodni komunikacijski vzorci znotraj sistema lahko vplivajo na duševno zdravje posameznika ... Sistemsko zdravljenje: pristop, učinki in primernost