Triaža: definicija, postopek, kriteriji

Kaj je triaža?

Izraz triaža izhaja iz francoščine in pomeni "presejanje" ali "razvrščanje". Prav to je triaža v medicini: strokovnjaki (npr. reševalci, zdravniki) »triažirajo« poškodovane ali bolne osebe in preverijo, kdo potrebuje takojšnjo pomoč in kdo ne.

Ocenijo tudi, komu bo zdravljenje najbolj koristilo in kdo bo najverjetneje preživel. Triaža je še posebej pomembna in potrebna, kadar so možnosti zdravstvene oskrbe omejene. Cilj je kljub pomanjkanju virov rešiti čim več življenj.

Načelo triaže je uvedel vojaški kirurg Dominique-Jean Larrey na bojiščih 18. stoletja. Danes ga zdravniki in reševalci uporabljajo predvsem v nujni medicini in ob nesrečah. Glede na morebitni kolaps intenzivne nege v pandemiji koronavirusa pa bi načelo triaže lahko postalo nujno tudi v bolnišnicah.

Triaža v koronapandemiji

Z naraščanjem števila okužb se povečuje tudi pojavnost hude oblike covida-19. Posledica tega je, da zlasti postelj za intenzivno nego včasih primanjkuje. Če bi več bolnikov potrebovalo takšne postelje, kot jih je na voljo, bi morali zdravniki »triažirati« – torej izbrati, koga lahko in koga ne smejo zdraviti na intenzivni negi.

Zdravniki uporabijo triažo šele, ko so izčrpane vse možnosti. V ta namen je Nemško interdisciplinarno združenje za intenzivno nego in urgentno medicino (DIVI) pripravilo priporočilo posebej za pandemijo Covid-19. Cilj je preprečiti smrt zaradi pomanjkanja sredstev.

Kako poteka triaža v bolnišnicah?

Klinična triaža se ukvarja predvsem z eno stvarjo: možnostjo ozdravitve resno bolnih bolnikov. V idealnem primeru so na voljo izčrpne informacije o posameznih bolnikih, da lahko naredimo najboljšo možno oceno. To vključuje

 • Splošno stanje, šibkost (npr. uporaba klinične lestvice šibkosti)
 • druge obstoječe bolezni (komorbidnosti), ki omejujejo možnosti za uspeh
 • Trenutne laboratorijske vrednosti
 • Stanje funkcij organov (npr. dihalna aktivnost, delovanje jeter in ledvic, delovanje srca in ožilja, delovanje centralnega živčnega sistema)
 • Prejšnji potek bolezni
 • Odziv na predhodno terapijo

V oceno so vključene tudi trenutne izkušnje in spoznanja, na primer o poteku bolezni v določenih situacijah. To tudi pomeni, da pristojni specialisti sprejemajo vedno nove triažne odločitve. Po potrebi prilagodijo že sprejete odločitve, na primer, če se pojavijo nove možnosti zdravljenja.

Načelo enakega obravnavanja pri triaži

Tudi samokrivda ali cepljenost ne smeta igrati vloge. V trenutni situaciji to pomeni, da cepljeni bolniki nimajo prednosti pred necepljenimi bolniki. Poleg tega terapevtski tim vedno oceni vse hudo bolne bolnike. V času pandemije koronavirusa triaža torej ne poteka le za bolnike s covidom-19.

Kaj pravi zvezno ustavno sodišče?

Zvezno ustavno sodišče je 28. decembra 2021 odločilo, da mora zakonodajalec sprejeti konkretne varnostne ukrepe za zaščito invalidov v primeru triaže, povezane s pandemijo. Več ljudi s posebnimi potrebami in že obstoječimi boleznimi je vložilo tožbo.

Njihova skrb je bila, da bi lahko zdravniki ljudi s posebnimi potrebami in osnovnimi boleznimi prezgodaj izključili iz intenzivnega zdravljenja, ker bi stereotipno domnevali, da so možnosti za uspeh pri njihovem okrevanju manjše. Po mnenju sodišča trenutna priporočila DIVI ne bi odpravila takšnega tveganja. Poleg tega ti niso pravno zavezujoči.

Zahtevana pravna ureditev naj bi zagotovila, da se zdravniki odločajo izključno na podlagi trenutne in kratkoročne verjetnosti preživetja – ne glede na pričakovano dolgoročno življenjsko dobo. Invalidska društva, zdravniki in politiki so odločitev pozdravili. DIVI je napovedal, da bo pojasnil trenutna priporočila.

Pri triaži igrajo vlogo tudi pacientove želje. Če bolnik ne želi intenzivne zdravstvene obravnave, ne bo deležen intenzivne zdravstvene oskrbe. To velja tudi, če bi imel bolnik boljše možnosti za preživetje kot drugi.

Če pacient ne more več izraziti svojih želja v zvezi s tem, se zdravniki poslužujejo živih oporok ali izjav svojcev.

Prekinitev intenzivnega zdravljenja

Triaža ne poteka samo med bolniki, ki akutno pridejo v bolnišnico. Vključuje tudi tiste, ki so že na intenzivnem zdravljenju. Zdravniki se lahko nato odločijo za prekinitev intenzivne nege (npr. prezračevanje) osebe.

Takšna odločitev je še posebej težka z etičnega vidika; trenutno ni zakonskih zahtev. Odločitev je v rokah lečečih zdravnikov. Upoštevajo predvsem bolnikovo prejšnje potek in trenutno stanje.

Ukvarjajo se z vprašanji, kot so: Ali jetra in ledvice še delujejo ustrezno ali njihove funkcije odpovedujejo? Kako stabilna sta dihanje in cirkulacija? Kako verjetno je, da bo sedanja terapija še vedno uspešna?

Kdo odloča o triaži v bolnišnici?

Triaža vedno temelji na principu več oči. Po priporočilih DIVI sodelujejo strokovnjaki različnih strok:

 • Po možnosti izkušen predstavnik negovalnega osebja
 • Drugi predstavniki strokovnjakov (npr. klinični etiki)

Ta postopek torej upošteva več vidikov. To naj bi zagotovilo, da je odločitev poštena in utemeljena. Prav tako razbremeni posameznega odločevalca, za katerega proces predstavlja ogromen čustven in moralni izziv.

Ukrepi za preprečevanje triaže v bolnišnicah

Bolnišnice vnaprej sprejemajo različne ukrepe, da razbremenijo intenzivne enote in se tako izognejo triažnim situacijam.

Odlaganje nenujnih obravnav v triaži

Bolnišnice odložijo zdravljenje, ki ni nujno potrebno. Tudi to je oblika triaže. Predpogoj je, da zamuda ne poslabša prognoze, povzroči nepopravljive škode zdravju ali spodbuja prezgodnje smrti.

V tragičnih primerih pa ima zamuda lahko resne posledice. Na primer, rakave celice lahko medtem metastazirajo, če je operacija raka odložena, ali pa bi lahko izbočena žila (anevrizma) nepričakovano počila.

Premestitev pacientov zaradi skorajšnje triaže

Takšne premestitve ne zadevajo le covidnih pacientov, ampak tudi vse druge bolnike na intenzivni negi.

Odgovorno zdravstveno osebje vedno poskuša premostiti težke situacije po najboljših močeh. Če je potrebno, zdravniki in medicinske sestre oskrbujejo hudo bolne tudi izven enot intenzivne nege, kolikor dolgo in kolikor je mogoče.

Začetna ocena: Kaj pomeni triaža na urgenci?

Določena količina "triaže" je norma v bolnišničnih urgentnih oddelkih. Tu je običajno veliko dela, zato lahko situacija hitro postane zmedena. Takrat je pomembna hitra in zanesljiva klasifikacija iskalcev pomoči in njihovih zdravstvenih težav. To prvo oceno običajno opravi izkušeno negovalno osebje.

Za razliko od splošnega zdravnika urgentna ambulanta ne upošteva vrstnega reda prihoda. Namesto tega tamkajšnji specialisti odločajo, koga je treba zdraviti takoj in kdo lahko počaka. V resnem nujnem primeru pristojni nadzorni center obvesti urgentno službo še pred prihodom bolnika.

Pomembno: Pri triaži na urgentnem oddelku ne gre predvsem za omejena sredstva. Teh je običajno dovolj na voljo. Namesto tega gre za to, kdo prvi prejme ta sredstva.

 • Rdeča kategorija: Takojšnje zdravljenje! Vse tekoče podrejene dejavnosti so prekinjene. Primeri: smrtno nevarna izguba krvi, zastoj dihanja
 • Kategorija Oranžna: Zelo nujno zdravljenje! Začeti naj bi se v 10 minutah.
 • Rumena kategorija: Nujna obravnava – v 30 minutah od prihoda bolnika.
 • Zelena kategorija: Normalno. Idealen čas do zdravljenja je manj kot 90 minut.
 • Modra kategorija: Ni nujno. V tem primeru lahko zdravljenje brez težav poteka tudi drugje, npr. pri osebnem zdravniku.

Poleg MTS obstajajo tudi drugi triažni postopki, kot je indeks resnosti v sili.

Triaža v primeru katastrofe

Triaža se uporablja tudi ob katastrofah in večjih nesrečah, na primer po železniški nesreči s številnimi žrtvami. Tukaj reševalci in reševalci razvrščajo žrtve glede na resnost poškodb. Pri poškodovancu preverijo vitalne znake, kot so zavest, dihanje in utrip.

Najbolj izkušen reševalec na kraju samem, običajno posebej usposobljen urgentni zdravnik, hitro razdeli poškodovance v štiri vizualne kategorije (SC). Vsakemu bolniku z barvno kodiranimi oznakami zabeleži ustrezno kategorijo:

 • SK1 – življenjsko nevarna poškodba – rdeča
 • SK2 – hudo poškodovan – rumen
 • SC3 – lažje poškodovan – zelen
 • SC4 – ni možnosti preživetja – modra (uporablja se, če so viri zelo omejeni, sicer SC1)

Vedno imajo prednost življenjsko nevarne poškodbe z možnostjo preživetja. Reševalci ju najprej prepeljejo na nadaljnje zdravljenje. Sledijo huje in nato lažje poškodovani.

Tudi urgentne službe se morajo odločati glede na situacijo. Na primer, bolj verjetno bodo zdravili ljudi s hudimi bolečinami in malo možnostjo preživetja kot tiste z lažjimi poškodbami.

Kaj se zgodi z bolniki, ki ne prejmejo zdravljenja?

Triaža tudi pomeni, da urgentne službe, zdravniki in medicinske sestre ne morejo vedno v celoti obravnavati vseh bolnikov. Kljub temu se trudijo, da bi za zadevno osebo še naprej skrbeli po svojih najboljših močeh.

Oskrba je nato usmerjena v čim boljše lajšanje simptomov in strokovno spremljanje morebitnega umiranja.

V ta namen so na voljo različni ukrepi:

 • Dajanje kisika in neinvazivna ventilacija lajšata dihalno stisko
 • Zdravila: opioidi lajšajo dihalne stiske, benzodiazepini pomagajo pri tesnobi in paniki, antiholinergiki so učinkoviti pri oteženem dihanju, antipsihotiki se dajejo pri deliriju (blodnjah).
 • Pastoralna podpora