Pregled U10: čas, postopek in pomen

Kaj je izpit U10?

Pregled U10 je preventivni pregled za osnovnošolske otroke. Potekala naj bi med sedmim in osmim letom starosti. Posebna pozornost je namenjena razvojnim in vedenjskim motnjam, ki se pogosto pokažejo šele po vstopu otrok v šolo:

  • motnja hiperaktivnosti pomanjkanja pozornosti (ADHD)
  • Težave z branjem in črkovanjem (disleksija)
  • diskalkulija (diskalkulija)
  • Motnje motoričnega razvoja

Pregled U10 je prvi dodatni preventivni pregled, zato stroškov ne krijejo vse zdravstvene zavarovalnice.

Izpit U10: Kaj je narejeno?

Presejanje U10 vključuje naslednje teste, ki jih otroci in starši že poznajo iz prejšnjih pregledov:

  • Merjenje višine, teže in krvnega tlaka
  • Splošni fizični pregled z oceno delovanja organa s poslušanjem in palpacijo
  • Analiza vzorca urina
  • Test sluha in vida

Najpomembnejši del pregleda U10: pediater z otrokom opravi različne teste za ugotavljanje šolske uspešnosti, motnje pozornosti in hiperaktivnosti. Starši prejmejo tudi vprašalnik, v katerem naj ocenijo vedenje svojega otroka v šoli. Ne nazadnje zdravnica staršem svetuje o prehrani in gibanju, uporabi medijev, preprečevanju nasilja in obvladovanju stresa.

Kakšen je pomen izpita U10?

Če se pri pregledu U10 ugotovi disleksija in/ali diskalkulija, zdravnik staršem svetuje o možnih podpornih ukrepih. Pogosto šole same ponujajo možnosti za podporo otroku, na primer dodatne podporne ure s posebnimi didaktičnimi metodami. Nekateri otroci prejmejo tudi nadomestilo za prikrajšanost pri izpitih.

Zdravnik lahko staršem na pregledu U10 razloži, kakšne možnosti zdravljenja so primerne za njihovega otroka.